Přeskočit k hlavnímu obsahu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 na podporu integračních aktivit v regionálním školství v roce 2023. 

Dotaci lze žádat na aktivity realizující některou z níže uvedených tematických oblastí, které se mohou vzájemně prolínat:
a)      Tvorba metodických a výukových materiálů a učebních pomůcek pro pedagogické pracovníky, zejména v oblasti podpory vzdělávání dětí a žáků s žádnou nebo nedostatečnou znalostí češtiny, zejména s tematickým zaměřením na oblast jazyka a komunikace a společenskovědních předmětů,
b)      Tvorba vzdělávacích programů a výukových metod zaměřených na individuální vzdělávací potřeby dětí a žáků s nedostatečnou znalostí češtiny a odstraňování nerovností ve vzdělávání těchto dětí a žáků,
c)      Zvyšování úspěšnosti přechodu mezi jednotlivými stupni vzdělávání (z předškolního do základního vzdělávání, ze základního do středního vzdělávání),
d)      Podpora spolupráce rodiny a školy v oblasti vzdělávání dětí a žáků cizinců,
e)      Integrační mimoškolní aktivity, například sportovní, kulturní, umělecké či společenské,
f)      Podpora kulturních, osvětových a dalších akcí organizovaných s cílem sdílení informací o kultuře a životě v zemi původu cizinců a o souvislostech jejich spolužití v České republice,
g)      Zvyšování kompetencí odborných pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců v oblasti výuky dětí a žáků s nedostatečnou znalostí českého jazyka, včetně výměny dobré praxe, letních škol, síťování a setkávání pedagogických pracovníků v průběhu školního roku napříč školami, apod.,
h)      Organizace letních škol pro děti a žáky cizince a pro děti a žáky, kteří mají prokazatelně obdobné integrační potřeby jako cizinci,
i)      Organizace vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky zaměřené na zvyšování dovedností pro vzdělávání dětí a žáků s potřebou jazykové podpory v češtině,
j)      Podpora služeb interkulturních pracovníků, komunitních tlumočníků a asistentů/spolupracovníků pedagoga k usnadnění a zkvalitnění komunikace mezi cizinci, školou i veřejností.

Termín pro přijímání žádostí je do 20. 2. 2023.

18. ledna 2023
Autor: Václav Strouhal DiS.
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje