Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
pencils-g3852d6eb6 640

POVINNÉ pro všechny  - SŠ a MŠ, Na Bojišti, 15, Liberec    25. 3. + 29. 3. 2022
(termín se musí rozdělit z důvodu kapacity sálu)
Název: Vztah zřizovatele a příspěvkové organizace na rok 2022 
obsah: poskytovaný provozní příspěvek, novinky  ve vykazování rozpočtu, účtování jednotlivých dotací v roce 2022, závodní stravování, identifikační list na rok 2022 a plánované školení v roce 2022

Přihlášky, prosím, přes servisní organizaci na webových stránkách http://www.cvlk.cz/cs/kurzy-dalsiho-vzdelavani/

 27.4.2022  - NEPOVINNÉ - Transferový dlouhodobý majetek a jeho odpisy 
obsah: pořízení dl. majetku z investiční dotace od zřizovatele, od státního rozpočtu, z EU fondů, účtování, a vyúčtování investičního transferu, technické zhodnocení dl. majetku s investičním transferem, výpočet transferového podílu, měsíční odpis, výpočet měsíčního transferového odpisu, evidence a inventarizace transferovů na pořízení investičního majetku, bezúplatný převod investičního majetku s transferovým podílem
lektor: Pavla Machová
délka školení: 5 hodin    9.00 hod - 14.00 hod

PŘIPRAVUJEME školení:
Registr smluv
Spisová služba
FKSP

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje