Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Obrazek Edulk
  • Připomínáme odeslání nařízeného odvodu odpisů z nemovitého majetku na účet Libereckého kraje č. 19-7964000277/0100, variabilní symbol 212214xx (číslo PO). Prosíme o odeslání do 11. prosince 2023.
  • V případě, že jste odeslali na účet kraje vyšší odvod odpisů než byl PO   schválený, máte možnost požádat o vrácení přeplatku.
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje