Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
obrázek Edulk

Odbor školství připravil pro své organizace tyto povinná a dobrovolná školení, které jsou pro školské příspěvkové organizace zdarma.

Přihlášky, prosím, přes servisní organizaci na webových stránkách http://www.cvlk.cz/cs/kurzy-dalsiho-vzdelavani/

POVINNÉ  - KÚ, zastupitelský sál č. 326      31.3. nebo 4.4. 2023
Název: Změny v poskytování provozu na rok 2023 a další povinnosti
obsah: novinky v roce 2023, zpracování zprávy o činnosti, připravovaný nový zákon o účetnictví, zpracování účetnictví v závislosti na účelové příspěvky na energie

NEPOVINNÉ - KÚ, zastupitelský sál č. 326     14.4.2023                
Název: Výpočet základu daně z příjmu právnických osob a daňová optimalizace  
obsah: Zákon o dani z příjmu právnických osob a podrobněji: kdo nemusí podávat přiznání, veřejně prospěšný poplatník, členění základu daně v hlavní a doplňkové činnosti, úpravy základu daně, sleva na ZTP zaměstnance, odpočet na žáky v praxi, sestavení vzorového daňového přiznání, osvobozené plnění, co do daní nepatří, jak vypočítat základ daně, slevy na dani, daňová úspora - vše v příkladech pro školskou příspěvkovou organizaci

POVINNÉ pro plátce DPH - KÚ, zastupitelský sál č. 326    28.4.2023
Název: DPH   
obsah: novinky v zákonu o DPH, koeficienty - poměrový, krátící, vyúčtovací, osvobozené plnění pro školství, doplňková činnost

NEPOVINNÉ - KÚ, zastupitelský sál č. 326    2.5.2023
Název: Veřejné zakázky do 500 tis. Kč
obsah: spis veřejných zakázek, identifikační list pro rok 2023, financování veřejných zakázek, rozpočet organizace a plánování veřejných zakázek

POVINNÉ pro všechny  - KÚ, zastupitelský sál č. 326
(termín je přesně určen pro dané organizace )
Název: Školení směrnice o veřejných zakázkách
školení pro ředitele a další max. 2 osoby, které zpracovávají veřejné zakázky, školení bude vedeno oddělením Veřejných zakázek a bude připraveno na dotazy
05. 05. 2023  - organizace 1457, 1459, 1460, 1462, 1463, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1491, 1492, 1493, 1494, 1498
11. 05. 2023
- organizace 1401, 1402, 1403, 1404, 1406, 1407, 1408, 1420, 1422, 1429, 1430, 1432, 1455, 1456, 1497
12. 05. 2023
- orgnaizace 1405, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1424, 1425, 1426, 1428, 1434, 1438, 1443, 1448
17. 05.2023
- organizace 1418, 1421, 1427, 1433, 1436, 1437, 1440, 1442, 1450, 1452
obsah: Směrnice RK č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek
 

 

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje