Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
obrázek Edulk

Zveřejňujeme termíny školení pro příspěvkové organizace řízené odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Libereckého kraje.

Přihlášky na školené na http://cvlk.cz/cs/kurzy-dalsiho-vzdelavani/

15.9.2023    19.9.2023   POVINNÉ Ekonomické informace pro školy a školská zařízení na rok 2023 P1-04 – vykazování a nejčastější chyby
Veřejné zakázky – SQL Gordic
Nové vyhlášky a zákony
Pokyn GFŘ D-59
Účtování provozního příspěvku a jeho účelových částí
Informace k vnitřním předpisům
04.10.2023 Vnitřní kontrolní systém Finanční kontrola – zákon
Předběžná kontrola před vznikem závazku
Předběžná kontrola po vzniku závazku
Předběžná kontrola u příjmů
Individuální a limitovaný příslib
25.10.2023 Kalkulace doplňkové činnosti Účel kalkulací
Kalkulace a smlouva, objednávka
Kalkulace na nájemné bytu
Kalkulace na krátkodobý pronájem prostor
Kalkulace na ubytování, stravování
Způsoby výpočtu kalkulací
Kalkulace a energie
Kalkulace a doplňková činnost
Kalkulace a vnitřní předpis
03.11.2023 Inventarizace rozvahy a podrozvahy Zákon o účetnictví a inventarizace
Princip inventarizace a nastavení účetnictví
Příkaz i inventarizaci a plán inventur
Inventurní a dodatečný inventurní soupis
Inventarizační zpráva
14.11.2023 Manka a škody, likvidace majetku Vymezení manka a škody z pohledu účetních předpisů a zákona o daních z příjmů
Co není mankem a škodou
Přirozené úbytky, technické a technologické ztráty a stanovení jejich norem
Pravidla pro inventarizaci – účetní a daňový pohled
Likvidace majetku a zaúčtování
Účtování mank a škod
Náhrady za manka a škody, účtování
Likvidace majetku a zaúčtování
Likvidační komise a její činnosti
Posouzení škody
Likvidační protokol
29.11.2023 Dl.majetek v závislosti na povinnostech při pořízení, evidenci, vyřazení Vymezení dl. majetku
Pořízení dl.majetku v závislosti na dalších povinnostech
Bezúplatný převod
Vyřazení včetně povinností s tím spojených
Zařazování dl.majetku
Obecně o odepisování
Inventarizace dl. majetku
Vnitřní předpisy
08.12.2023 DPPO - základ daně z příjmu PO v příkladech Zákon o dani z příjmu právnických osob
Osvobozené plnění, co do daní nepatří
Kdo nemusí podávat přiznání
Veřejně prospěšný poplatník
Členění základu daně v hlavní a doplňkové činnosti
Úpravy základu daně
Sleva na ZTP zaměstnance
Odpočet na žáky v praxi
Slevy na dani
Daňová úspora 
19.12.2023  POVINNÉ Finanční vypořádání roku 2023 Finanční vypořádání provozních prostředků
Vyúčtování účelových dotací 2023 od zřizovatele
Souhrn dotačních titulů a jejich vyúčtování
Seznámení s požadavky na účetní závěrku k 31.12.2023
Řešení událostí s čerpáním fondů a dotací po uplynutí možnosti úprav
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje