Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
obrázek Edulk

POZOR ZMĚNY 

Z důvodu, že nám pan Ing. Michal Svoboda, Ph. D. uvolnil dva termíny pro lektorování dvou POVINNÝCH školení 2.11. Účetní závěrka a 3.11. Dlouhodobý majetek, tak se přesouvá školení z 25.10. na 1.12. 2023. Doufám, že Vás snad už poslední změny příjemně potěší.

Přihlášky na školené na http://cvlk.cz/cs/kurzy-dalsiho-vzdelavani/

27.10.2023 Vnitřní kontrolní systém Finanční kontrola – zákon
(náhrada za 4.10.2023) Předběžná kontrola před vznikem závazku
Předběžná kontrola po vzniku závazku
  Předběžná kontrola u příjmů
  Individuální a limitovaný příslib
02.11.2023 Účetní závěrka  Účetní závěrka – základní pravidla
lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D. Časové rozlišování v rámci závěrkových operací
POVINNÉ Fondy PO
  Inventarizace
  Hlavní a hospodářská činnost
03.11.2023 Dl.majetek v závislosti na povinnostech při pořízení, evidenci, vyřazení  
  Cíle, předpoklady, zásady, omezení
lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D. ČÚS 710 – DNM a DHM – pořízení, evidence, vyřazení
POVINNÉ ČÚS 708 – Odpisování DM
  Vnitřní předpisy
14.11.2023 Manka a škody, likvidace majetku Vymezení manka a škody z pohledu účetních předpisů a zákona o daních z příjmů
  Co není mankem a škodou
lektor: JUDr. Helena Vašková Přirozené úbytky, technické a technologické ztráty a stanovení jejich norem
  Pravidla pro inventarizaci – účetní a daňový pohled
  Likvidace majetku a zaúčtování
  Účtování mank a škod
  Náhrady za manka a škody, účtování
  Likvidace majetku a zaúčtování
  Likvidační komise a její činnosti
  Posouzení škody
  Likvidační protokol
29.11.2023 Inventarizace rozvahy a podrozvahy Zákon o účetnictví a inventarizace
  Princip inventarizace a nastavení účetnictví
(změna z 3.11.2023) Příkaz i inventarizaci a plán inventur
  Inventurní a dodatečný inventurní soupis
  Inventarizační zpráva
1. 12. 2023  Kalkulace doplňkové činnosti Účel kalkulací
  Kalkulace a smlouva, objednávka
 ( náhrada za 25.10.2023) Kalkulace na nájemné bytu
Kalkulace na krátkodobý pronájem prostor
  Kalkulace na ubytování, stravování
  Způsoby výpočtu kalkulací
  Kalkulace a energie
  Kalkulace a doplňková činnost
  Kalkulace a vnitřní předpis
08.12.2023 DPPO - základ daně z příjmu PO v příkladech Zákon o dani z příjmu právnických osob
Osvobozené plnění, co do daní nepatří
Kdo nemusí podávat přiznání
Veřejně prospěšný poplatník
Členění základu daně v hlavní a doplňkové činnosti
Úpravy základu daně
Sleva na ZTP zaměstnance
Odpočet na žáky v praxi
Slevy na dani
Daňová úspora 
19.12.2023  POVINNÉ Finanční vypořádání roku 2023 Finanční vypořádání provozních prostředků
Vyúčtování účelových dotací 2023 od zřizovatele
Souhrn dotačních titulů a jejich vyúčtování
Seznámení s požadavky na účetní závěrku k 31.12.2023
Řešení událostí s čerpáním fondů a dotací po uplynutí možnosti úprav

 

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje