Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
obrázek Edulk

Zveřejňujeme termíny odevzdání účetních závěrek sestavených k 30.06.2023 a pokyny k jejímu sestavení

14. července 2023 a pro účetní jednotky účtující PAP a DPH je 18. července 2023

Předkládají se tyto účetní výkazy:

  • Rozvaha (bilance)
  • Výkaz zisku a ztrát (výsledovka)
  • Příloha (+vyplněné textové části)
  • Schválení účetní závěrky (pokud to není součástí předávaných dat)

A dále:
Komentář k účetní závěrce

Ke zpracování a odsouhlasení výkazů je nutné, aby osoba, která zodpovídá za sestavení výkazů, byla k dispozici příslušné pracovnici KÚLK až do konečného schválení výkazů tj. maximálně do 31. 7. 2023.

 !!! K dispozici je myšleno, pokud není kontaktní osoba ve škole, tak kontaktní mail či telefon a tato osoba musí být schopna zajistit neprodleně vysvětlení či odeslání případné opravy účetní závěrky

!!! pro účetní jednotky z České Lípy
nová kontaktní osoba na odboru školství paní Jaroslava Weissová

 

Přílohy

Komentář+k+účetní+závěrce+k+30.06.2023
Komentář+k+účetní+závěrce+k+30.06.2023
46 kB
pokyny 30 06 2023
pokyny 30 06 2023
33 kB
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje