Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
obrázek Edulk

Zveřejňujeme termíny odevzdání účetních závěrek sestavených k 31.03.2023 a pokyny k jejímu sestavení

14. dubna 2023 a pro účetní jednotky účtující PAP a DPH je 19. dubna 2023

Předkládají se tyto účetní výkazy:

  • Rozvaha (bilance)
  • Výkaz zisku a ztrát (výsledovka)
  • Příloha (+vyplněné textové části)

A dále:
Komentář k účetní závěrce

Ke zpracování a odsouhlasení výkazů je nutné, aby osoba, která zodpovídá za sestavení výkazů, byla k dispozici příslušné pracovnici KÚLK až do konečného schválení výkazů tj. maximálně do 30. 4. 2023.

 !!! K dispozici je myšleno, pokud není kontaktní osoba ve škole, tak kontaktní mail či telefon a tato osoba musí být schopna zajistit neprodleně vysvětlení či odeslání případné opravy účetní závěrky

Přílohy

Komentář+k+účetní+závěrce+k+31.03.2023
Komentář+k+účetní+závěrce+k+31.03.2023
45 kB
pokyny 31 03 2023
pokyny 31 03 2023
75 kB
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje