Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
logo ZP EDULK

V návaznosti na novelizaci zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, s účinností od 01.01.2022 dochází ke změnám v části osmé v ustanovení § 50b – 50u „Zaopatřovací příspěvek“, které se týkají mladých dospělých, kteří po dosažení zletilosti odcházejí z pěstounské péče, poručnické péče nebo z ústavní výchovy a nadále splňují podmínku nezaopatřenosti (pokračují v soustavné přípravě na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole).

V příloze naleznete materiály se základními informacemi nejen pro pečovatele a další odborníky, ale také pro mladé dospělé, kteří mohou o finanční podporu žádat.

Přílohy

ZP leták mladí dospělí
ZP leták mladí dospělí
500 kB
ZP informace pečovatelé
ZP informace pečovatelé
432 kB
14. ledna 2022
Autor: Petr Murka
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje