Přeskočit k hlavnímu obsahu

MŠMT ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a Českou školní inspekcí

Kontakt pro elektronickou formu zaslání žádosti s naskenovanými doklady: michal.kohout@msmt.cz a adela.linhartova@msmt.cz
UČITEL/UČITELKA EVROPSKÝCH ŠKOL 
JAK SI VÁS PŘEDSTAVUJEME? 
• splňujete předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka, které stanoví § 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 
• máte minimálně tříletou odpovídající praxi s výukou v případě zájmu o pozice učitelů daných předmětů, minimálně čtyřletou praxi v případě zájmu o pozici v mateřské škole;
• ovládáte anglický nebo francouzský jazyk alespoň na úrovni B2 pro práci v českých sekcích (není nutná certifikace), a pokud vás láká výuka v angličtině, tak minimálně na úrovni C1 (pozice učitele VV), pro výuku cizího jazyka je nutná znalost na úrovni C2 (nutné doložit certifikátem); 
• splňujete další odborné požadavky na konkrétní pozice dle přílohy;
• máte vědomosti o systému Evropských škol: http://www.eursc.eu/ ;
• běžně pracujete s MS Office, máte zkušenosti s platformami pro online
výuku a dalšími softwarovými nástroji.
 
 
S ČÍM U NÁS ZAZÁŘÍTE? 
• zkušenosti z mezinárodních vzdělávacích projektů či z mezinárodního 
prostředí a s výukou cizinců; 
• komunikativní znalost dalších jazyků EU.

Veškeré informace na: https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-pozice-ucitelu-a-ucitelek

Zpět na seznam
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje