Přeskočit k hlavnímu obsahu

 

SDRUŽENÍ TULIPAN má dlouholetou tradici v hledání paprsků naděje a dávání druhých šancí. Snaží se o inkluzi mezi zdravou a handicapovanou společností, vnímá jak nesmyslné předsudky komplikují handicapovaným život, pracovní uplatnění a někdy způsobují i zdravotní problémy. Nyní Sdružení TULIPAN připravuje nový projekt, který bude mít za cíl pomoci s vyšším zapojením osob s duševními obtížemi do společnosti. Vnímáme ho jako jeden z nástrojů ke zlepšení kvality života lidí s duševní nemocí. Momentálně u nás není dostupná komplexní péče a podpora pro rodiny, které jsou neúměrně dlouhou dobu vystaveny vysoké emoční zátěži s nadměrnou mírou stresu, která může vyústit v chronické duševní onemocnění, a ani pro rodiny, které už s duševním onemocněním zkušenost mají. 

Dotazníkovým šetřením Sdružení TULIPAN, chceme získat reálné informace o problémech, se kterými se vy, rodiny potýkáte ve svém každodenním životě, a na které chceme adekvátně reagovat svými službami.  Dotazníkové šetření je realizováno v roce 2022 na území Libereckého kraje a je podpořeno Ministerstvem zdravotnictví v rámci projektu "Potřeby rodin s duševně nemocným členem". 

Jde o anonymní dotazník, není tedy nutné obávat se odpovědět pravdivě dle skutečnosti. Jeho vyplněním nám pomůžete nastavit naše služby pro rodiny s duševně nemocnými dětmi.  Jedná o krátký dotazník, jehož vyplnění Vám zabere 5 - 10 minut.

Odkaz na dotazník: https://docs.google.com/forms/d/1GAAZtGcp_Hytmfw0j_kiR8MR99G--U1146xr1PDwDhQ/edit

 Děkujeme.

02. září 2022
Autor: Michaela Svoboda
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje