Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

Namaluj si venkov

s tématy

  • Život na statku
  • Procházka po lese
  • Vesnická řemesla

Výkresy formátu A4 mohou být zpracované libovolnou technikou, s uvedením jména, ročníku a školy na zadní straně. Soutěžní díla je možné zasílat elektronicky na emailovou adresu spov.veronika@seznam.cz nebo poštou na adresu Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1 – Nové Město, k rukám V. Vrecionové (nadpis obálky „Namaluj si venkov“). Pokud zasíláte soutěžní dílo emailem, prosíme o uchování papírové verze, kterou bude v případě výhry potřeba dodat.

Soutěž probíhá v období od 1. 1. 2024 do 30. 4. 2024. V průběhu května vybere hodnotící komise šest nejlepších prací v kategorii 1.-2. třída a 3.-5. třída. Oceněné práce budou zveřejněny v kalendáři SPOV ČR pro rok 2025.

Slavnostní vyhlášení spojené s výstavou vítězných prací proběhne v Senátu ČR v červnu 2024. Autorům/autorkám vítězných prací budou předány ceny.

Praha, 2. ledna 2024

Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé,

děkujeme Vám za Váš zájem o zapojení do umělecké soutěže „Namaluj si venkov“, kterou pořádá Spolek pro obnovu venkova ČR. V dnešním moderním, technologicky vyspělém, a hlavně urbanizovaném světě se setkáváme stále častěji s úpadkem povědomí o životě na venkově, popřípadě s šířením stereotypů a zastaralých představ. V rámci snahy o zachování a obnovu venkova se náš Spolek aktivně snaží popularizovat život na venkově a zvyšovat povědomí mezi dětmi o životě na vesnici, zemědělství a přidružených tématech.

Soutěžní témata jsme se snažili navrhnout tak, abychom poskytli dětem co největší možnost využít vlastní zkušenosti a zapojit fantazii. Co se týká jednotlivých témat:

  1. Život na statku

Farmáři na statku provádějí zemědělskou práci, jako je setí, sklizeň, péče o plodiny a chov zvířat. Stáje a pastviny na venkově jsou domovem pro hospodářská zvířata, která poskytují maso, mléko, vlnu a další produkty. Život na statku je mozaikou různorodých aktivit, které děti mohou zachytit ve svých pracích. Inspirací mohou dětem být také samotná venkovská hospodářství a statky a to, jak vypadá krajina kolem nich.  

  1. Procházka v přírodě

Blízkost k přírodě je jednoznačně jedním z hlavních benefitů života na vesnici. Pohyb v přírodě, jako je procházka, běh nebo jízda na kole, podporuje fyzickou aktivitu a zdraví, pomáhá zlepšovat celkovou pohodu. Děti se mohou soustředit na to, co všechno se během procházek po poli, na louce nebo v lese může přihodit a co všechno mohou vidět.

  1. Vesnická řemesla

Jak vypadá práce kovářů, tkalců, truhlářů nebo ševců? V rámci osvěty o možných povoláních spjatých s venkovem se mohou děti zaměřit na práci, která by je zajímala nejvíc: ať už je to košíkářství nebo včelařství, mlynářství, myslivectví, rybářství nebo třeba stříhání ovcí.

Soutěžní příspěvky můžete v období 1. 1. 2024 – 30. 4. 2024 zasílat na emailovou adresu spov.veronika@seznam.cz nebo poštou na adresu Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1 – Nové Město, k rukám V. Vrecionové (nadpis obálky „Namaluj si venkov“). V případě zaslání elektronicky prosíme o uchování originálního výkresu. Obrázky budeme průběžně zveřejňovat na facebookové stránce Spolku pro obnovu venkova ČR a na webových stránkách www.spovcr.cz. Doručení soutěžního příspěvku považujeme za souhlas školy a zákonných zástupců dítěte se zveřejněním dané práce, křestního jména a jména školy ve spojení se soutěží.

Soutěž je členěna do kategorií 1.-2. ročník a 3.-5. ročník ZŠ, proto opatřete každý obrázek na zadní straně jménem a ročníkem žáka a jménem školy. Vítězné obrázky budou součástí výstavy v Senátu ČR a stanou zveřejněny v kalendáři SPOV ČR na rok 2025.

Předem Vám děkujeme za předání informací o soutěži dětem. Těšíme se, až si budeme moci jejich práce prohlédnout!

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na spov.veronika@seznam.cz.

 

Přílohy

zadání soutěže Namaluj si venkov SPOVČR
zadání soutěže Namaluj si venkov SPOVČR
591 kB
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje