Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

Pod níže přiloženými odkazy jsou k dispozici nové formuláře - tiskopis přihlášky ke střednímu vzdělávání a další formuláře k využití pro přijímací řízení 2024.

PŘIHLÁŠKAPŘIHLÁŠKA

LÉKAŘSKÝ POSUDEKLÉKAŘSKÝ POSUDEK

Obory vzdělání skupin 16 Ekologie a ochrana životního prostřední, 18 Informatické obory, 63 Ekonomika a administrativa, 78 Obecně odborná příprava a 78 Obecná příprava s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, nevyžadují stanovení zvláštních zdravotních požadavků a proto se k přihlášce do těchto oborů vzdělání lékařský posudek nepřikládá.

HODNOCENÍ NA VYSVĚDČENÍCHHODNOCENÍ NA VYSVĚDČENÍCH

Formuláře týkající se hodnocení na vysvědčeních vyplňuje a zejména podepisuje škola.

HODNOCENÍ NA VYSVĚDČENÍCH - SLOVNÍ HODNOCENÍHODNOCENÍ NA VYSVĚDČENÍCH - SLOVNÍ HODNOCENÍ

ŽÁDOST O PROMINUTÍ ZKOUŠKY Z ČJ A KONÁNÍ JZ V UKR.ŽÁDOST O PROMINUTÍ ZKOUŠKY Z ČJ A KONÁNÍ JZ V UKR.

DOPORUČENÍ ŠPZDOPORUČENÍ ŠPZ

Formulář „Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání“ je přílohou vyhlášky č. 422/2023 Sb. Doporučení vydaná před nabytím účinnosti této vyhlášky jsou pro přijímací řízení v roce 2023/2024 platná v plném rozsahu.

 

 

Zadejte text

Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje