Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

Zápisovým lístkem potvrzuje uchazeč úmysl vzdělávat se v dané střední škole.
Žákům základní školy ho vydává ředitel/ ka základní školy do 15. března, resp. do 30. listopadu.
Ostatním uchazečům (např. těm, kteří se znovu hlásí do denní formy vzdělávání nebo cizincům) ho vydává krajský úřad příslušný podle místa trvalého bydliště/podle místa  pobytu na území ČR uchazeče. Zápisový lístek neuplatňují uchazeči o nástavbové studium, zkrácené studium a uchazeči v jiné než denní formě vzdělávání.
Zápisový lístek se vydává pouze jeden a je nutné ho odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na zvolenou střední školu.

Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zápisový lístek zpět uplatněný v přijímacím řízení do oborů s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku se vydá "NÁHRADNÍ" zápisový lístek.
Formuláře zápisových lístů si základní školy musí objednat u SEVT, a.s.

Informace k vydávání zápisových lístků Krajským úřadem Libereckého kraje
Krajský úřad vydává zápisové lístky uchazečům, kteří nejsou žáky základní školy.

Možnosti získání zápisového lístku:
1. Osobně
Zápisový lístek si uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče může vyzvednout osobně na přepážce Czech Pointu, v přízemí budovy Krajského úřadu Libereckého kraje, vedle recepce. Krajský úřad zápisový lístek vydá uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče na základě ověření jeho totožnosti.

2. Poštou
Zápisový lístek může být uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče zaslán poštou do vlastních rukou. Uchazeč musí zaslat na Krajský úřad Libereckého kraje žádost o vydání zápisového lístku ( ZL formulář ZL formulář zde) a na jejím základě mu bude zápisový lístek zaslán.
Źádost adresujte na:
Krajský úřad Libereckého kraje
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Ing. Eva Kotková
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

Možnost vydání "NÁHRADNÍHO" zápisového lístku:
V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává na základě písemné žádosti orgán, který jej vydal, "NÁHRADNÍ" zápisový lístek.
Formulář žádosti pro uchazeče, kteří nejsou žáky základní školy, je k dispozicZL náhradníZDE. Součástí žádosti je čestné prohlášení uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole.


Aktualizováno: 4. 5. 2022

Kontaktní údaje: Ing. Eva Kotková, tel. 485 226 231, mail: eva.kotkova@kraj-lbc.cz

Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje