Přeskočit k hlavnímu obsahu
Přidáno
Právnická osoba
Kontakt
Pracovní pozice
Specializace
Nástup
23. 01. 2022
Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace
Mgr. Bc. Petr Kozlovský, ředitel školy - tel.: 602 443 206, e-mail: petr.kozlovsky@zsazusfrydlant.cz 
Učitel/ka ZŠ s aprobací AJ, D - úvazek 0,9. Po dohodě možnost nižšího úvazku zvlášť pro AJ nebo D.
Kvalifikační předpoklady podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících; Vhodné i pro absolventy VŠ nepedagogického směru s aktivní znalostí AJ, které baví práce s dětmi a chtějí se dále vzdělávat. Nástup možný ihned.
01. 02. 2022
20. 01. 2022
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace
Ing. Eva Antošová – ředitelka školy, tel. 731 166 297, 481 319 114, e-mail: eva.antosova@ohsturnov.cz
vedoucí kuchař/ka, plný úvazek (hrubá měsíční mzda/plat 27 000 Kč)
vyučení v oboru
20. 01. 2022
19. 01. 2022
Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U balvanu 16, příspěvková organizace
Mgr. Jiří Kozlovský
učitel/ka střední školy
matematika - fyzika  ukončené pedagogické vzdělání v oboru nebo alespoň pedagogické minimum a vysokoškolské vzdělání v příbuzných oborech, praxe na střední škole v oboru výhodou.
01. 09. 2022
19. 01. 2022
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, p.o.
Mgr. Michala Marešová, 778 70 60 55, slunecna.skolka@seznam.cz
uklízečka
uklízečka na úvazek 32,5 hodin týdně ( pracovní doba 10.00 - 16.30.)
Práce v mladém kolektivu.
01. 02. 2022
19. 01. 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a Českou školní inspekcí 
Mgr. Michal Kohout, Tel: 234 812 105, E-mail: michal.kohout@msmt.cz
učitel/učitelka zeměpisu a dějepisu sekundárního cyklu Evropské školy Brusel III
Požadavky na pozici učitele zeměpisu a dějepisu sekundárního cyklu Evropské školy Brusel III: předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb. odborná kvalifikace pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy podle § 9 zákona č. 563/2004 Sb. (v předmětech zeměpis a dějepis) znalost anglického jazyka na úrovni C1 doložená certifikátem znalost francouzského jazyka, případně dalšího jazyka EU výhodou nejméně tříletá pedagogická praxe ve středním vzdělávání v ČR zkušenost s přípravou žáků k maturitní zkoušce ze zeměpisu a dějepisu výhodou zkušenosti z mezinárodních vzdělávacích projektů či z mezinárodního prostředí výhodou vědomosti o systému Evropských škol (http://www.eursc.eu/) 
Náplň práce:
výuka zeměpisu a dějepisu v anglickém jazyce v rámci sekundárního cyklu Evropské školy Brusel III v ročnících S4 – S7, což odpovídá- 1. – 4. ročník SŠ v ČR (jde o výuku cizinců, nikoliv českých žáků)
 
Dokumenty, které je nutné doložit: průvodní dopis v českém a anglickém jazyce s vyjádřením motivace k získání místa učitele/učitelky Evropské školy Brusel III strukturovaný životopis v českém a anglickém jazyce ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzděláníDalší dokumenty: kopie dokladů o jazykových zkouškách kopie dokladů o dalším profesním vzdělávání 
Zaslané dokumenty MŠMT nevrací.
Od uchazečů/uchazeček pozvaných na ústní pohovor budeme dále požadovat výpis z rejstříku trestů nebo potvrzení o podání žádosti o výpis a prohlášení o bezúhonnosti. Zasláním a předáním uvedených dokumentů dává uchazeč/uchazečka souhlas ke zpracování svých osobních údajů pro účely výběrového řízení na výše uvedenou pozici a jejich uchování v personální databázi. Současně tím potvrzuje, že osobní údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné.
 
Plánovaný nástup: 1. září 2022 (kontrakt na 2 roky až 9 let), českým zaměstnavatelem je Dům zahraniční spolupráce (DZS).
 
Průvodní dopis se strukturovaným životopisem (obé v češtině a angličtině) a ostatními doklady zasílejte do 25. března 2022 (rozhoduje razítko pošty) na poštovní adresu:
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
odbor Evropské unie – k rukám Mgr. Kohouta
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1
 
Tel: 234 812 105
E-mail: michal.kohout@msmt.cz
ID datové schránky: vidaawt
 
Žádost je možné zaslat také elektronickou formou s naskenovanými doklady, přičemž originály nebo ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání je možno doložit před konáním pohovoru.        E-mail pro zasílání žádostí elektronickou formou je michal.kohout@msmt.cz. V případě zaslání žádosti elektronickou formou je rozhodující datum a čas doručení e-mailu. Žádost je možno podat také datovou schránkou.
 
Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s výběrovým řízením jsou zpracovávány v rámci výkonu veřejné moci v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to po dobu realizace výběrového řízení. Další informace o zpracování osobních údajů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jsou zveřejněny na http://www.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ministerstvem.
Příjemcem osobních údajů těch uchazečů, kteří uspějí ve výběrovém řízení, je Dům zahraniční spolupráce.
 
Přihlášením se do výběrového řízení uchazeč potvrzuje, že údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné.
 
 
01. 09. 2022
19. 01. 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a Českou školní inspekcí
Mgr. Michal Kohout, Tel: 234 812 105, E-mail: michal.kohout@msmt.cz
učitel/učitelka angličtiny jako prvního/ třetího cizího jazyka žáků pro sekundární cyklus Evropské školy Brusel III
Požadavky na pozici učitele/učitelky angličtiny jako prvního/třetího cizího jazyka žáků sekundárního cyklu: předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (dále zákon č. 563/2004 Sb.) odborná kvalifikace podle § 9 a § 12 zákona č. 563/2004 Sb. znalost anglického jazyka na úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce (osvědčená certifikátem) nejméně tříletá praxe na pozici učitele angličtiny jako cizího jazyka obecné povědomí o anglofonním kulturním prostředí a ideálně přímá zkušenost (např. studijní či pracovní pobyt v anglicky mluvící zemi) zkušenosti z mezinárodních vzdělávacích projektů či z mezinárodního prostředí a s výukou cizinců výhodou vědomosti o systému Evropských škol (http://www.eursc.eu/) uživatelská znalost práce s běžnou výpočetní technikou a softwarem komunikativní znalost francouzštiny, případně dalších jazyků EU výhodou odborná kvalifikace a praxe učitele druhého stupně základní školy a střední školy výhodou 
Náplň práce:
výuka angličtiny jako prvního/třetího cizího jazyka v rámci sekundárního cyklu (ročníky S1-S7, ekvivalent 6. – 8. ročník ZŠ a 1. – 4. ročník SŠ) na EŠ Brusel III pro žáky z různých jazykových sekcí (tzn. výuka cizinců, nikoliv českých žáků)
 
 
V případě zájmu je nutné doložit: průvodní dopis, v němž bude specifikována motivace k získání místa učitele/učitelky Evropské školy (v češtině a angličtině) strukturovaný životopis v českém a anglickém jazyce doklady: ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání kopie dokladů o jazykových zkouškách kopie dokladů o dalším profesním vzdělávání Zaslané dokumenty MŠMT nevrací.
Od uchazečů/uchazeček pozvaných na ústní pohovor budeme dále požadovat výpis z rejstříku trestů nebo potvrzení o podání žádosti o výpis a prohlášení o bezúhonnosti.
 
Plánovaný nástup: 1. září 2022 (kontrakt na 2 roky až 9 let). Českým zaměstnavatelem je Dům zahraniční spolupráce (DZS).
 
Průvodní dopis se strukturovaným životopisem a ostatními doklady prosím zasílejte do 25. března 2022
na poštovní adresu:
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
odbor Evropské unie – k rukám Mgr. Kohouta
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1
 
Tel: 234 812 105
E-mail: michal.kohout@msmt.cz
ID datové schránky: vidaawt
 
Žádost je možné zaslat také elektronickou formou s naskenovanými doklady, přičemž originály nebo ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání je možno doložit před konáním pohovoru.        E-mail pro zasílání žádostí elektronickou formou je michal.kohout@msmt.cz. V případě zaslání žádosti elektronickou formou je rozhodující datum a čas doručení e-mailu. Žádost je možno podat také datovou schránkou.
 
Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s výběrovým řízením jsou zpracovávány v rámci výkonu veřejné moci v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to po dobu realizace výběrového řízení. Další informace o zpracování osobních údajů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jsou zveřejněny na http://www.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ministerstvem.
Příjemcem osobních údajů těch uchazečů, kteří uspějí ve výběrovém řízení, je Dům zahraniční spolupráce.
 
Přihlášením se do výběrového řízení uchazeč potvrzuje, že údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné.
 
01. 09. 2022
19. 01. 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a Českou školní inspekcí
Mgr. Michal Kohout, Tel: 234 812 105, E-mail: michal.kohout@msmt.cz
<strong>učitel/učitelka předmětů český jazyk a literatura a angličtina jako první cizí jazyk sekundárního cyklu Evropské školy Varese</strong>
Požadavky na pozici učitele/učitelky předmětů český jazyk a literatura a angličtina jako první cizí jazyk sekundárního cyklu: předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (dále zákon č. 563/2004 Sb.) odborná kvalifikace pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy podle § 9 zákona č. 563/2004 Sb. (v předmětech a český jazyk a literatura a anglický jazyk) odborná kvalifikace podle § 9 nebo § 12 zákona č. 563/2004 Sb. znalost anglického jazyka na úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce (osvědčená certifikátem) obecné povědomí o anglofonním kulturním prostředí a ideálně přímá zkušenost (např. studijní či pracovní pobyt v anglicky mluvící zemi) nejméně tříletá praxe na pozici učitele angličtiny jako cizího jazyka a českého jazyka a literatury zkušenosti z mezinárodních vzdělávacích projektů či z mezinárodního prostředí a s výukou cizinců výhodou vědomosti o systému Evropských škol (http://www.eursc.eu/) uživatelská znalost práce s běžnou výpočetní technikou a softwarem komunikativní znalost italštiny, případně dalších jazyků EU výhodou odborná kvalifikace a praxe učitele druhého stupně základní školy výhodou
Náplň práce:
Výuka českého jazyka a literatury v sekundárním cyklu Evropské školy; příprava žáků k Evropské maturitní zkoušce, výuka angličtiny jako prvního cizího jazyka v rámci sekundárního cyklu (ročníky S1-S7, ekvivalent 6. – 8. ročník ZŠ a 1. – 4. ročník SŠ) na EŠ Varese pro žáky z různých jazykových sekcí (tzn. výuka cizinců i českých žáků)
 
 
V případě zájmu je nutné doložit: průvodní dopis, v němž bude specifikována motivace k získání místa učitele/učitelky Evropské školy (v češtině a angličtině) strukturovaný životopis v českém a anglickém jazyce doklady: ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání kopie dokladů o jazykových zkouškách kopie dokladů o dalším profesním vzdělávání Zaslané dokumenty MŠMT nevrací.
Od uchazečů/uchazeček pozvaných na ústní pohovor budeme dále požadovat výpis z rejstříku trestů nebo potvrzení o podání žádosti o výpis a prohlášení o bezúhonnosti.
 
Plánovaný nástup: 1. září 2022 (kontrakt na 2 roky až 9 let). Českým zaměstnavatelem je Dům zahraniční spolupráce (DZS).
 
Průvodní dopis se strukturovaným životopisem a ostatními doklady prosím zasílejte do 25. března 2022
na poštovní adresu:
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
odbor Evropské unie – k rukám Mgr. Kohouta
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1
 
Tel: 234 812 105
E-mail: michal.kohout@msmt.cz
ID datové schránky: vidaawt
 
Žádost je možné zaslat také elektronickou formou s naskenovanými doklady, přičemž originály nebo ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání je možno doložit před konáním pohovoru.        E-mail pro zasílání žádostí elektronickou formou je michal.kohout@msmt.cz. V případě zaslání žádosti elektronickou formou je rozhodující datum a čas doručení e-mailu. Žádost je možno podat také datovou schránkou.
 
Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s výběrovým řízením jsou zpracovávány v rámci výkonu veřejné moci v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to po dobu realizace výběrového řízení. Další informace o zpracování osobních údajů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jsou zveřejněny na http://www.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ministerstvem.
Příjemcem osobních údajů těch uchazečů, kteří uspějí ve výběrovém řízení, je Dům zahraniční spolupráce.
 
Přihlášením se do výběrového řízení uchazeč potvrzuje, že údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné.
 
 
01. 09. 2022
19. 01. 2022
Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace
Ing. Šárka Rohánková, e-mail zastupce@zsjbc5kvetna.cz, tel: 602 247 149
učitel/ka Che, Fy popř. Inf 
Kvalifikační předpoklady dle zákona č. 563/2004 Sb. – zákon o pedagogických pracovnících    
01. 08. 2022
18. 01. 2022
Základní škola a Mateřská škola Mříčná,příspěvková organizace
Mgr.Kosová Jiřina, tel.725427203 , zs.mricna@tiscali.cz
učitelka/učitel  1.stupeň( + AJ, HV )
Kvalifikační předpoklady podle zákona 563/2004 Sb -zákon o pedagogických pracovnících
01. 09. 2022
18. 01. 2022
Základní škola a mateřská škola Višňová, okres Liberec, příspěvková organizace
Mgr. Adéla Paříková, tel.: 725 554 521, email: skola@zsvisnova.cz
učitelka 1.stupeň
Kvalifikační předpoklady podle zákona 563/2004 Sb -zákon o pedagogických pracovnících
Hra na klavír a znalost Aj výhodou
 
01. 04. 2022

Zadejte text

Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje
}