Přeskočit k hlavnímu obsahu

Dobrý den,

rádi bychom Vás informovali o vyhlášení výzvy v OPZ+ na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání. Výzva s názvem „Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (1)“ číslo 03_22_029 byla zveřejněna 6. října 2022 na webové adrese Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (1) - Přehled výzev - www.esfcr.cz. Výzva se zaměřuje na podporu prevence a řešení předčasných odchodů žáků ze vzdělávání ve vybraných obcích s rozšířenou působností v Ústeckém, Karlovarském, Libereckém a Moravskoslezském kraji prostřednictvím zavedení multidisciplinárního přístupu. Výzva cílí na podporu dětí předškolního věku (0-6 let) a žáků základních škol a jejich rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí. Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou NNO, DSO, obce a příspěvkové organizace zřizované kraji nebo obcemi z daných 4 krajů a poskytovatelé sociálních služeb. Výzva umožňuje partnerství se školami a školskými zařízeními a realizaci projektu v délce až tří let s rozpočtem ve výši od 1 000 000 Kč až do 10 000 000 Kč. V případě, že byste se o výzvě chtěli dozvědět bližší podrobnosti, je možné se přihlásit na semináře pro žadatele v termínu 3. listopadu 2022 (prezenční forma) nebo 24. listopadu 2022 (on line). Můžete se obrátit na: Mgr. Hanu Bartoníčkovou, ministerský rada MPSV, Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování, hana.bartonickova@mpsv.cz, tel.: +420 221 177 nebo na další kontaktní osoby uvedené ve výzvě.

Připomínáme,  že   nejpozději  do 2. prosince  2022 odešlete  odvod odpisů z  nemovitého  majetku   na    účet  č. 19-7964000277/0100 v. s. 212214xx (číslo PO). Úprava příspěvku od zřizovatele na odpisy svěřeného majetku pro rok 2022 byla schválena Radou Libereckého kraje dne 6. 9. 2022 usnesením č. 1462/22/RK.

Pokud jste odeslali na účet kraje vyšší odvod odpisů než Vám byl schválený, máte možnost zažádat si o vrácení přeplatku.  Vyplňte přiloženou "Žádost o vrácení finančních prostředků z nařízeného odvodu odpisů nemovitého majetku v roce 2022" a zašlete naskenovanou a podepsanou na email erika.hladikova@kraj-lbc.cz. 

Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje