Přeskočit k hlavnímu obsahu

Prohlášení o přístupnosti

Liberecký kraj/Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508 se zavazuje k zpřístupnění své stránky www.edulk.cz v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na: www.edulk.cz

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, úroveň shody A, z důvodu výjimek uvedených níže:

Některé dokumenty získává provozovatel webu od třetích stran již v nepřístupné podobě (z jiných úřadů, škol a školských organizací). Provozovatel webu má povinnost je zveřejnit a zveřejňuje je tedy v podobě, v jaké je má k dispozici.

Na webu jsou historicky uveřejněná fota, obrázky a videa, která postrádají alternativní textový popis. Zrovna tak videa vložená na web mohou postrádat titulky.

Procházení kompletního obsahu webu a uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací (dále jen „zákon“) a s pravidly přístupnosti představuje nepřiměřenou zátěž, takže podle § 7 zákona toto není zpětně upravováno.

Na stránkách mohou být odkazy na další soubory, jako jsou prezentace či dokumenty, které jsou ve vlastním formátu, a k jehož otevření jsou potřeba další programy.

Alternativní postupy pro získání informací

Pokud se na internetových stránkách nachází informace, jež není či nemůže být přístupná, poskytuje provozovatel v souladu s § 7, odst. 4 zákona, náhradní způsob získání informací. Je možné kontaktovat provozovatele, který se vynasnaží příslušnou informaci uživateli předat v pro něj vhodné formě, bude-li to možné.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 10. 3. 2021 na základě vlastního posouzení provozovatelem.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Správce obsahu: edulk@kraj-lbc.cz

Technický správce: edulk@kraj-lbc.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Kontakt: jirina.princova@kraj-lbc.cz

Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje