Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

Informace o zpracování osobních údajů včetně poučení

v souladu s článkem 6 odstavec 1 písmeno a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů

 1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • dosažená praxe, pracovní zkušenosti (pro uchazeče o zaměstnání vkládající poptávku po práci na portál)
 1. K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány:

osobní údaje, kterými jsou:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa

bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:

 • rozesílání newsletteru – novinek z Informačního a vzdělávacího portálu Libereckého kraje EDULK
 1. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány:

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou až do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů Subjektem. Osobní údaje budou zpracovány a uchovány strojově prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

 • Důvod poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je uveden v části 2. „K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány“.
 • Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • Správce osobních údajů, kterým je Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2, IČ: 70891508, DIČ: CZ70891508, ISDS: c5kbvkw (dále jen „Správce“)
  • jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů – Bc. Roman Šikola, e-mail: roman.sikola@kraj-lbc.cz, telefon: 485 226 356
  • Správce pověřil zpracováním osobních údajů dalšího zpracovatele, kterým je Bc. Květa Šírová, e-mail: kveta.sirova@kraj-lbc.cz, telefon: 485 226 637
 • Zpracovatel osobních údajů je společnost UVM Interactive s.r.o.
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám.
 • Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu z důvodu nepřesnosti, omezení zpracování, vznesení námitky, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou správci poskytovány dobrovolně a má právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

 • Liberecký kraj
 • Krajský akční plán Libereckého kraje
 • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje