Přeskočit k hlavnímu obsahu

nevíte jaká témata zadat pro studenty technických oborů jako maturitní či ročníkovou práci? Co takhle zkusit něco z praxe. Zapojte své studenty pro školní rok 2022/2023 do dovednostní soutěže TECHNOwizz, propojené s předním evropským výrobcem skel společností AGC Automotive Czech. 

Když si  do poloviny října 2022 vyberete jedno z 5 tematických zadání, má student či tým studentů pod Vaším vedením více než 100 dní na jeho zpracování. Doporučujeme Vám  však zarezervovat si v diáři termín 4. 10. od 11 do 14 hodin a zastavit se rozhodně na exkurzi v chudeřickém sídle AGC, kde si přímo ve „fabrice“ můžete  vše ohledně vyhlašovaných tematických zadání vyjasnit a  zejména vidět vše na vlastní oči. 

Na konci  ledna 2023 mají již studenti základ maturitní či ročníkové práce hotov.  A navíc si v březnu mohou studenti  v rámci ústních obhajob v soutěži vyzkoušet maturitu/státnice i nanečisto, což je zkušenost k nezaplacení. A jako bonus na vítěze soutěže TECHNOwizz čeká kromě pocitu hrdosti, nabitých poznatků a dovedností i finanční odměna 10 000 Kč pro každého studenta, 5 000 Kč pro vedoucího práce a 30 000 Kč na rozvoj technického vzdělávání pro školu, kterou vítězný student/ti navštěvují. 

Například loni touto dobou obhájili své maturitní práce vítězové 4. ročníku soutěže s tématem „Ořez PE folie při výrobě autoskel“. Jedno téma v soutěži lze vypracovat až tříčlenným týmem studentů, ale mohou z toho být až tři maturitní práce!!! Jak? Zpracovávané téma se dá uchopit z mnoha rovin a je na Vás, jak si ho se studenty rozdělíte.  Jeden se například věnuje konstrukčnímu řešení, druhý téma zpracuje po ekonomické stránce atp. 

Pro koho je 6. ročník soutěže „Technowizz" určen: pro studenty všech ročníků středních a vyšších odborných škol, kteří  formou řádného denního studia studují obor strojní, elektrotechnický, obor informačních a komunikačních technologií, materiálových věd, logistiky a jimi příbuzné obory. Sídlo školy musí být v kraji Ústeckém, Karlovarském nebo Libereckém či v okrese Kladno, Mělník nebo Rakovník.

Jak jednotlivci, tak školní týmy musí zadání soutěže zpracovávat pod vedením odborného garanta, tzn. vyučujícího dané školy a musí mít souhlas s účastí v soutěži od vedení své školy. 

Odměna pro vítěze: 30 000 Kč (škola), 10 000 Kč (student či každý člen týmu), 5 000 Kč (odborný garant)

Výsledky soutěže určí  odborná komise na základě vypracovaného tematického zadání a jeho obhajoby, a to nejpozději do konce března 2023.  

Kompletní informace včetně  detailního zadání soutěže a informací, jak se přihlásit najdete: https://www.komunitninadace.cz/fondy/fond-agc-automotive-czech/soutez-technowizz/ 

Harmonogram:

Od června do září 2022: výběr tematických zadání. jednotlivec či tým studentů si s garantem ze strany učitelů vybere jedno z pěti tematických zadání úzce spjatých s provozem předního výrobce skel a autoskel v Evropě společnosti AGC.

V úterý 4. října 2022 od 11 do 13 hodin: bude příležitost  zúčastnit se exkurze do výrobních prostor společnosti AGC Automotive v Chudeřicích, kde bude prostor pro zodpovězení Vašich dotazů i pro prohlídku jednotlivých stanovišť výroby vztahujících se k vyhlášeným tématům soutěže. Účast doporučujeme, pomůže Vám to snáze pochopit přesné zadání témat i výstupy, které se od Vás očekávají. 

14. října 2022: závazná uzávěrka příjmu přihlášek k zpracování vybraného tematického zadání soutěže;

• Od přihlášky minimálně 100 dní na zpracování řešení tematického zadání;

31. 1. 2023: Uzávěrka příjmu finálních prací s řešením tematického zadání;

V polovině března 2023: proběhnou ústní obhajoby nejlepších prací;

Do konce března 2023: vyhlášení vítězů soutěže a předání odměn pro vítěze. 

 

Instrukce pro Exkurzi konanou v úterý 4. října 2022 v závodě v Chudeřicích:

Časový harmonogram:  10.45 – 11 hodin příjezd, 11 –  max. 14 hodin konání exkurze;

Potvrzení Vaší účasti (počet, jména osob a výběr témat) prosím zašlete panu Lukáši Vavřinovi na e-mail lukas.vavrina@agc.com a v kopii alena@komunitninadace.cz nejpozději do pátku 30. září.2022 do 12 hodin. 

• Adresa závodu: AGC Automotive, Osada 33, Chudeřice, Bílina 418 01

 

Pro další informace se obracejte na: 

Petr Veselý

Ústecká komunitní nadace

Karla IV. 400/11

400 03 Ústí nad Labem, Střekov

Tel: 731 474 577

e-mail: petr@komunitninadace.cz

www.komunitninadace.cz

facebook: ustecka.komunitninadace

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje