Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

Centrum pro integraci cizinců vydalo druhý díl učebnice Česky raz dva 2 pro žáky - cizince 

Centrum pro integraci cizinců, o. p. s. působí v Libereckém kraji od roku 2014, kde poskytuje sociální poradenství, pracovně právní poradenství, sociálně aktivizační služby, kurzy češtiny a další volnočasové aktivity pro cizince. CIC se také věnuje tvorbě výukových a metodických materiálů pro žáky mateřských a základních škol s odlišným mateřským jazykem, metodické podpoře pedagogů a vzdělávání profesionálů. 

Díky podpoře Libereckého kraje v září 2023 vydalo CIC druhý díl učebnice Česky raz dva 2: výukové materiály pro děti, který obsahově navazuje na první díl z minulého roku.

Učebnice je určena žákům s OMJ v přibližném věku sedmi až dvanácti let. Oproti prvnímu dílu učebnice nově zahrnuje témata také z dalších předmětů, jako je zeměpis, přírodopis, vlastivěda nebo dějepis. Učebnice je intuitivní jak pro pedagogické pracovníky a lektory, tak pro jejich žáky a je vhodná také pro začínající učitele či pro mimoškolní výuku. Zároveň ji lze využít i bez předchozí práce s prvním dílem. Autorka učebnice Andrea Halaštová zůstala u minimalistického formátu a každou lekci tak tvoří pouze dva listy se třemi aktivitami, které se tematicky zaměřují na praktické situace ze života žáků ve škole i mimo ni.  

Celý soubor Česky raz dva 2 obsahuje celkem tři publikace, z toho dvě jsou dostupné pouze v elektronické podobě v online knihovně na webu CIC, a nově disponuje také poslechy a videoklipem. 

V případě zájmu o tištěné materiály zdarma kontaktujte libereckou pobočku CIC. Více informací najdete také na: https://www.cicops.cz/cz/ 

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje