Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

30. dubna od 14 hodin on-line webinář pro ředitele ZŠ

Seznámení s pilotním designem vysvědčení (JINAK) a s metodickou podporou. 

Představení vysvědčení a vysvětlení, jaké změny vyžaduje. Příprava na implementaci. 

Vysvědčení nabízí vyučujícím, žákům i rodičům nový pohled na závěrečné hodnocení žáků. Vysvědčení vypovídá komplexněji o procesu učení i výsledcích žáka a jeho osobnosti.

● J – Jednotlivě: ocenění silných stránek dítěte, pokroku a podpora jeho rozvoje

● I – Informativně: užitečné pro další rozvoj dítěte i jeho sebepojetí

● N – Nově: sebehodnocení dítěte se stává součástí závěrečné zprávy

● A – Aktivně: informace pro další jednání dítěte, podpora jeho zodpovědnosti za své výsledky

● K – Komplexně: komplexní pohled na dítě; hodnoceny nejsou jen znalosti, ale i projevy chování

Přihlášení na webinář je možné zde.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje