Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
1920 400 HEADER jpeg

Učíte na prvním nebo druhém stupni ZŠ? Vedete školu? Koordinujete úpravy ŠVP? Pak je konference EDUCA: DIGITÁLNÍ rEVOLUCE právě pro Vás!

Digitální technologie do výuky jednoznačně patří – záleží však na tom, kdy, jaké a k čemu je používáme. Spousta důležitých informací, dovedností, ale i postojů, které s tím úzce souvisejí, se skrývá pod pojmem digitální kompetence. A o ty v současné DIGITÁLNÍ rEVOLUCI jde.
Co se ve vašem oboru příchodem digitálních technologií změnilo? Čím přispívají k řešení oborových úkolů, problémů a témat? Odpovědi na tyto otázky vám pomohou vytipovat technologie i konkrétní aplikace, které můžete začlenit do výuky.  
Rozvíjet digitální kompetence znamená hledat, experimentovat, zkoušet nejen v pozici pedagoga, ale nechat také žáky hledat, experimentovat, zkoušet, hodnotit své pokusy a učit se z vlastních i cizích omylů a chyb. 

Inspiraci při hledání vám nabízí i bohatý program konference EDUCA: DIGITÁLNÍ rEVOLUCE. V dopolední části se dozvíte, jak ve škole společně zvládat změny spojené s revizí RVP v informatické a digitální oblasti. Odpoledne si vyzkoušíte, jak se dají právě ve vašem předmětu rozvíjet digitální kompetence a jak se přitom dá pracovat se třídou. 

Chcete propojit teorii a praxi ve sféře digitálních kompetencí?

Řadu činností můžeme s digitálními technologiemi dělat rychleji a jednodušeji. Umožňují nám snáze a efektivněji řešit mnoho problémů. Něco dokonce zvládneme jen s nimi a díky nim. Jenže nestačí jen ovládat zařízení či aplikace, ale také si vybírat k různým úkolům ty nejvhodnější, hledat, posuzovat a ověřovat zdroje a získaná data, pohybovat se ve virtuálním světě bezpečně a zvládnout ještě mnoho dalších věcí, včetně rozhodnutí, v jakém případě technologie při řešení pracovního úkolu nebo soukromých záležitostí vlastně nepotřebujeme.
Konference EDUCA: DIGITÁLNÍ rEVOLUCE vám s tím pomůže.

Více informací včetně registrace na konferenci najdete na https://www.educaliberec.cz/konference-digitalni-revoluce-166/

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje