Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
schoolbus-36952 640

Liberecký kraj v letošním roce opět podpoří dopravu žáků posledních a předposledních ročníků mimolibereckých základních škol na veletrh EDUCA EXPO 2024. Veletrh se koná ve dnech 10. – 12. 10. 2024 v Home Credit Areně Liberec. Vyhlášení dotačního programu odsouhlasila rada kraje na jednání dne 21. května.

V letošním roce je na podporu dopravy mimolibereckých škol alokováno v rozpočtu Libereckého kraje 300 tisíc korun českých. Dotace může činit až 100 % skutečně vynaložených nákladů na dopravu, minimální výše dotace je 1.000 Kč a maximální pak 15.000 Kč pro jednoho žadatele. Dotace budou navrhovány k poskytnutí, v pořadí dle doručení do vyčerpání alokovaných peněžních prostředků.

Veškeré informace, jak podat žádost najdete na dotačním webu Libereckého kraje: https://dotace.kraj-lbc.cz/skolstvi-a-mladez/podpora-dopravy-zaku-na-veletrh-educa-expo-2024-d454274.htm.

Žádat o příspěvek na dopravu bude možné od 28. srpna do 13. září do 14 hodin.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje