Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

Portál Organizátorvýletu.cz připravil pro učitele tipy na školní výlet, kde si můžete připomenout vojenskou techniku a tragické události 2. světové války.

Více tipů na výlet najdete na: www.organizatorvyletu.cz

Na konci 2. světové války dne 8. května 1945 sovětské letectvo bombardovalo československé město Hrotovice. Zemřelo 150 lidí. Informace o ruském bombardování Hrotovic včetně jediné dochované fotografie ze dne tragické události najdete v muzeu Hrotovicka.

Vojenskou techniku a zbraně používané během 2. světové války najdete ve Vojenském technickém muzeu Lešany. V muzeu uvidíte tanky, motocykly, obrněné nákladní a osobní vojenská vozidla, raketovou techniku, spojovací a ženijní prostředky a logistický materiál pocházející z období 1939 až 1945.

Historii československé armády a 2. světové války si můžete připomenout ve Vojenském muzeu Králíky. V muzeu můžete vidět například lehký pěchotní plamenomet LPO-50, který byl zkonstruován v SSSR koncem 2. světové války. Určen byl k ničení úkrytů nepřítele. Využíván byl také k ničení lehké obrněné a automobilní techniky a k ničení živé síly protivníka a k zakládání ložisek požárů.

Místo, kde uvidíte dobové exponáty dokumentující protinacistický odboj za druhé světové války, je Běloveský pevnostní skanzen.

Národním památníku II. světové války můžete vidět expozici Těžká léta 1938–1945, která připomíná události II. světové války jak z hlediska vojenského, tak politického, neopomíjí však ani život civilního obyvatelstva, kulturu či hospodářství. Přibližuje účast československých vojáků v bojích na všech frontách II. světové války, stejně jako účast civilního obyvatelstva v domácím odboji.

Událost, kdy nacisté zavraždili 36 mužů dne 6. srpna 1944 v obcích Životice (dnes součást Havířova), Horní a Dolní Suchá, Dolní Bludovice a Dolní Těrlicko si můžete připomenout v Památníku životické tragédie. Jednalo se o nejmasovější likvidační akci na území Těšínského Slezska v době II. světové války. Nacisté zavraždili 28 Poláků a 8 Čechů jako pomstu za smrt 3 příslušníků gestapa.

Dalším místem, kde najdete válečnou stopu, je klášter Želiv. Během druhé světové války klášter Želiv násilně zabrali nacisté, některé bratry odvedli do koncentračního tábora a v okupované části sídlila Luftwaffe nebo zde nacisté ukrývali do bezpečí své děti. Wehrmacht využíval také na našem uzemí během 2. světové války budovy pevnosti Josefov.

Oběti rasové a politické perzekuce si můžete připomenout v pevnosti Terezín, která sloužila za 2. světové války jako internační tábor židovského obyvatelstva a stala se přestupní stanicí na cestě do vyhlazovacích táborů. Soubor Památníku Terezín tvoří následující památná místa z let 1940 - 1945: Malá pevnost, Muzeum ghetta, Národní hřbitov, Pietní místo u Ohře, Park terezínských dětí, Bývalá Magdeburská kasárna, Židovská modlitebna a rekonstrukce „mansardy“ vězňů terezínského ghetta, Železniční vlečka, Kolumbárium, Obřadní místnosti a ústřední márnice ghetta, Židovský hřbitov a krematorium, Hřbitov sovětských vojáků.

Během druhé světové války sloužila bývalá kamenická osada Ležáky jako úkryt parašutistů skupiny SILVER A s radiostanicí Libuše vyslané z Londýna. Osud osady se naplnil 24. června 1942, kdy do Ležáků vtrhli němečtí nacisté. Všichni obyvatelé kromě dvou dětí byli zavražděni, osada vypálena a srovnána se zemí. Vyhlazení osady si můžete připomenout v Památníku Ležáky. Výukové programy pro školy jsou zaměřeny na historii osady Ležáky a osudy jejích obyvatel, nebo na poznávání přírody prostřednictvím pietního území.

V Národním památníku hrdinů heydrichiády si můžete prohlédnout kryptu kostela sv. Cyrila a Metoděje ve které se po tři týdny ukrývalo sedm parašutistů v utajení, včetně Jana Kubiše a Josefa Gabčíka z výsadkové operace Anthropoid, během tzv. heydrichiády. Dne 27. 5. 1942 provedli tito vojáci atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v zatáčce u Kobylis v Praze. V nově zbudovaném prostoru bezprostředně před kryptou kostela vzniklo muzeum a pietní místo odkazující na boj sedmi československých parašutistů s německou přesilou, který proběhl dne 18. 6. 1942. Národní památník hrdinů heydrichiády nabízí pro školy vzdělávací program.

Po úspěšném atentátu na R. Heydricha se objevilo falešné podezření, že v Lidicích měli údajně žít příbuzní atentátníků. Dne 10. června 1942 nacisté vypálili obec Lidice. Lidickou tragédii si můžete připomenout v Památníku Lidice. Všichni dospělí muži od 15 let věku byli ještě téhož dne zastřeleni (173 mužů), ženy byly deportovány do koncentračního tábora Ravensbrück a do Terezína, děti byly shromážděny, několik jich bylo odesláno na poněmčení, většina do Lodže. Ze 105 lidických dětí přežilo 17. Památník Lidice nabízí pro školy vzdělávací programy.

Likvidaci až 3 milionů lidí, především Židů z okupovaných zemí, ale také Poláků, Romů a zajatců Rudé armády během 2. světové války si můžete připomenout v největším koncentračním a posléze likvidačním táboře Auschwitz-Birkenau. Tábor se nachází v Polsku a má 2 části – menší tábor Auschwitz (Osvětim) a velký tábor Birkenau (Brzezinka). V části tábora Auschwitz I můžete vidět malou plynovou komoru, osobní věci vězňů, mimo jiné i z Čech. Ve druhé části tábora Auschwitz II-Birkenau (Březinka) můžete vidět ikonickou „bránu smrti“, kterou do tábora přijížděli vězni a rozřazovací nástupiště, kde probíhaly selekce. V táboře můžete také vidět dobytčí vagón, kterým byli lidé do tábora přiváženi. Ze strážní věže můžete vidět celou rozlehlost tábora. Nelidské podmínky, které v táboře panovaly, budete cítit i z ubytovacích prostor a umývárny, které si taktéž můžete prohlédnout. Dále můžete vidět plynové komory a krematoria.

 

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje