Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

Na konci května vydal Liberecký kraj 7. číslo zpravodaje Rodinám. Čtenáři se v tomto novém čísle mohou dozvědět například jak vzdělávat děti ve finanční gramotnosti. Rozhovor na toto téma poskytla dětská psychoterapeutka a spoluzakladatelka terapeutické linky Sluchátko, Katka Novotná. Oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje opět zavede čtenáře na zajímavá místa v Libereckém kraji. Tentokrát se jedná o putování za pohádkovými bytostmi. V rámci zvýšení povědomí veřejnosti o nabídce registrovaných sociálních službách v našem kraji, se ve zpravodaji představí Občanská poradna Déčko Liberec. Tato organizace je otevřená pro všechny, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. S čím konkrétně může poradna lidem pomoci, je názorně popsáno prostřednictvím několika případů, které organizace v minulosti řešila. Rodiče dětí, které rádi něco vyrábějí, jistě ocení další várku nápadů na společné hravé a tvořivé chvíle. Náměty do stále rubriky Zábava pro celou rodinu dodalo Rodinné centrum Maják. V každém čísle zpravodaje Rodinám má také své místo stálá rubrika Náhradní rodinná péče. V předchozích číslech byly v této rubrice otištěny různé výstupy, které vytvořili realizátoři kampaně pro vyhledávání náhradních rodičů s názvem MÍT DOMOV A RODINU „Samozřejmost, nebo vzácnost?“. Tato kampaň funguje v Libereckém kraji již od roku 2015 a v současné době se na její realizaci podílí kromě Krajského úřadu Libereckého kraje také 8 neziskových organizací, které doprovázejí pěstounské rodiny. Tři z nich jsou představeny právě v nejnovějším čísle zpravodaje Rodinám.
 
Zpravodaj vychází dvakrát ročně a je vydáván primárně v elektronické podobě (ke stažení https://www.rodinalk.cz/aktuality/79-7-cislo-zpravodaje-rodinam-prinasi-rodicum-rady-jak-vzdelavat-deti-ve-financni-gramotnosti). Tištěný zpravodaj je distribuován prostřednictvím sítě mateřských a rodinných center v Libereckém kraji (Síť pro rodinu a Asociace Comeniana).

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje