Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

S novou informatikou se nám do škol dostalo mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití těchto učebních pomůcek zábavnou formou v informatice. 

V jednotlivých workshopech se zaměříme na sdílení příkladů dobré praxe z výuky. Budeme společně sdílet zkušenosti s využíváním těchto pomůcek (co se daří, co se nedaří), včetně péče o ně. 

Harmonogram:

14:00–14:15 Zahájení na krajských pracovištích (uvítání účastníků, sdělení harmonogramu akce, průběhu akce...)
14:15–14:35 Celostátní zahájení DIGI roadshow
14:35–17:00 Společný program, sdílení příkladů dobré praxe (diskuze účastníků a odborníků na krajském pracovišti NPI)
17:00–17:20 Výstup z krajských pracovišť
17:20–18:00 Závěr, diskuze 

Účastníci se seznámí s možnostmi využití nejrůznějších učebních informatických pomůcek. Na vlastní kůži si vyzkouší aktivity s digihračkami, porozumí naplnění výstupů RVP v informatice. Pochopí rozdíl mezi účelným a neúčelným využitím těchto nástrojů v hodinách informatiky. 

Na koho se můžete těšit v Liberci?
Lektor Tomáš Bartůněk povede workshop: Mikropočítače v robotice. Představení základních principů robotiky, předání zajímavých tipů pro výuku, seznámení s vývojovou deskou Micro:bit a tvorbou programů na této platformě. (určeno převážně pro učitele 2. stupně ZŠ) 

více informací na: https://revize.edu.cz/digiroadshow

Přihlásit se můžete na tomto odkazu: https://helen.npi.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=108141&operace=detail

 

Youtube video

 

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje