Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

Digiroadshow organizuje Národní pedagogický institut ČR s cílem podpořit školy při zavádění nové informatiky a digitálních kompetencí.
Setkání proběhnou zdarma současně ve všech krajích. 

Národní pedagogický institut ČR organizuje další DIGI roadshow s cílem podpořit školy při zavádění nové informatiky a digitálních kompetencí. Akce proběhne prezenčně souběžně na všech jednotlivých krajských pracovištích NPI 21. března 2023. Březnová DIGI roadshow umožní ověřit si přípravu na výuku podle upraveného ŠVP, účastníci si na vlastní kůži vyzkouší zajímavé aktivity do hodin informatiky i aktivity pro rozvoj digitálních kompetencí žáků. Na setkáních se otevře prostor pro diskuzi s ostatními učiteli 1. stupně v daném kraji, kteří už mají první kroky za sebou, i s našimi krajskými odborníky (lektory, krajským ICT metodikem, IT guru, konzultantem ŠVP). V úvodu Vás se svým pohledem a zkušenostmi seznámí pan prof. Ivan Kalaš. Na konci pak bude příležitost sdílet zkušenosti, problémy a závěry diskuzí. Stejně jako další podpora NPI ČR v tzv. malých revizích je i tato akce zdarma.

Harmonogram

14:00–14:10 Zahájení DIGI roadshow
14:10–15:00 Vystoupení prof. RNDr. Ivana Kalaše, Ph.D., autora informatiky s Emilem (dotazy účastníků)
15:00–17:00 Společný program - prezentace, sdílení příkladů dobré praxe (diskuze účastníků a odborníků na krajském pracovišti NPI)
17:00–17:45 Společný závěr, diskuze

Více informací zde

Přihlásit se můžete zde

Videopozvánka zde

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje