Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

Dopravní soutěž má více než 40 letou tradici. Zapojte se i Vy.

Cílem dopravní soutěže mladých cyklistů je:

• podněcovat a zvyšovat zájem žáků o dopravní výchovu a mobilitu,
• ověřovat získané znalosti a dovednosti žáků základních škol,
• uplatňování pravidel provozu na pozemních komunikacích v praxi,
• zdokonalovat techniku bezpečné jízdy v silničním provozu,
• poskytnout správnou první pomoc v krizových situacích,
• přispívat ke zvýšení efektu výchovně-vzdělávací práce při dopravní výchově ve školách a školských zařízeních,
• snižování příčin a následků dopravních nehod dětí a mladistvých,
• vytváření návyků ohleduplnosti k ostatním účastníkům silničního provozu na pozemních komunikacích,
• ochota dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích.

Doplňkem dopravní výchovy jsou dopravní soutěže. Kvalitní příprava dětí na tyto soutěže a účast v nich může znamenat velký přínos pro vztah dětí k motorismu, pro pochopení všech zákonitostí dopravy a dodržování partnerských vztahů v provozu na pozemních komunikacích. Předpokladem je co nejšířší záběr soutěže.

Soutěž se vyhlašuje každoročně. Má podobu postupové soutěže od základních školních kol přes oblastní, okresní, krajská, republikové až po mezinárodní kolo (ETEC). Je určena především žákům základních škol odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, popř. dalších alternativních škol, tedy žákům 10 – 16letým.

  • 1. kategorie – věk 10. – 12. let dosažených v příslušném kalendářním roce konání soutěže
  • 2. kategorie – věk 12. – 16. let dosažených v příslušném kalendářním roce konání soutěže

Soutěž sestává z povinných disciplín:

  • pravidla provozu na pozemních komunikacích (test) - teoretická část,
  • pravidla provozu na pozemních komunikacích (jízda po DDH) – praktická část,
  • jízda zručnosti,
  • zásady poskytování první pomoci,
  • labyrint (od krajského kola).

Obsah jednotlivých disciplín odpovídá požadavkům na znalosti a schopnosti žáků dané věkové kategorie a vychází z výchovně - vzdělávacích cílů příslušných ročníků škol.

Ministerstvo dopravy – BESIP ve spolupráci s Centrem služeb pro silniční dopravu připravilo pro rok 2020 aktualizované znění propozic „Dopravní soutěže mladých cyklistů“. Propozice zahrnují některé změny a úpravy. Všechny nové úpravy jsou podrobně popsány a vysvětleny v propozicích.

Pro usnadnění práce pedagogů i žáků v rámci přípravy na tuto soutěž jsou zveřejněny např. vzorové testy pro mladší i starší soutěžní kategorii, a to včetně metodické podpory (průvodce) a klíče správných odpovědí pro disciplínu „Pravidla provozu na pozemních komunikacích – test“. Dále jsou zveřejněny také vzorové mapy (včetně vyznačených správných průjezdů) pro novou disciplínu „Labyrint“, která nahrazuje původní disciplínu „Práce s mapou“.

Novinkou od roku 2020 je, že na evropské kolo této soutěže pojedou dvě družstva, která se nejlépe umístí v celostátním finále DSMC.
 

Dopravní soutěž mladých cyklistů v Libereckém kraji 2024

Další informace dostupné ZDE.

Případné dotazy zasílejte e-mailem nebo telefonicky:

Mgr. Markéta Novotná

marketa.novotna@tymbezpecnosti.cz

777 742 077

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje