Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

Portál Organizatorvyletu.cz připravil pro učitele mateřských a základních škol z libereckého kraje 30 tipů na školní výlet ve Zlínském kraji.

Kam na školní výlet s programem

Zámky, vzdělávací centra, muzea a mnoho dalších institucí ve Zlínském kraji nabízí pro školy edukační programy.

Lektorské programy nabízí například Muzeum regionu Valašsko na zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Lektorské programy jsou určeny pro žáky mateřských i základních škol a studenty škol středních, přičemž vždy zohledňují konkrétní věkovou skupinu žáků. Rozšiřují a zpestřují učivo přírodovědných, společenskovědních i uměleckých oborů. Využívají muzejních expozic, interaktivních herních prvků a moderních výukových metod. Jsou vytvořeny v návaznosti na RVP, podporují rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat.

Zábavné edukační programy pro děti základních i středních škol nabízí také Filmový uzel Zlín. Nabízejí program "Workshop animace", program "Expozice" a kombinaci obou programů. V rámci programu "Workshop animace" se žáci rozdělí do skupin a v rámci týmové spolupráce vymyslí scénář filmu, vyrobí vlastní scénu, postavy a především krátký animovaný snímek technikou stop-motion animace za použití profesionálního animačního softwaru Dragonframe.

Programy zaměřené na manuální zručnost a rozšíření základních znalostí z oblasti strojírenství a elektrotechniky nabízí Hi-Tech centrum. Centrum pro výuku a prezentaci Hi-technologií je unikátní místo, kde jsou žákům základních a středních škol Zlínského kraje prezentovány nejnovější poznatky z vědy, výzkumu a trendech nových hi-technologií v průmyslové oblasti, zejména ve strojírenství, elektrotechnice a "zelených technologiích".

Speciální programy pro školní skupiny nabízí také zámek Lešná.

Celoroční nabídku edukačních programů pro školy má také Valašské muzeum v přírodě. V muzeu poznáte laskavý a přitom drsný život malebného Valašska na přelomu 19. a 20. století.

Kam na školní výlet za zvířátky

Informace o koních, jejich životě, péči a údržbě se žáci dozví na ranči Bučiska. Žáci si také vyzkouší praktickou péči o koně, čištění a zaplétání.

Informace o koních se také dozvíte v hřebčíně Napajedla. Hřebčín Napajedla je v současné době největším chovatelským zařízením anglického plnokrevníka v České republice. 

Dalším místem,  kde se děti zabaví a zábavnou formou něco naučí je Kovozoo Staré Město.

V obci Modrá se nachází areál Živá voda. V rybníku skrze prosklenný tunel v hloubce 3 metrů je možné pozorovat typické druhy ryb moravského regionu s jejich vzájemnými vztahy. Dále je možné vidět tažné jesetery včetně vyzy velké, největší sladkovodní ryby světa. V přízemí expoziční budovy se nachází výstava vodních ptáků a savců, fotografie ryb povodí Moravy a Dunaje a drobné sezonní expozice věnované vždy jednomu rybímu druhu.

Informace o zvířatech z Jižní Ameriky jako jsou lachtani, vydry, mravenečníci, tapíři, kapybary, papoušci ara a kotulové si žáci mohou rozšířit v ZOO Zlín. V zoologické zahradě si žáci rozšíří informace také o zvířatech žijících v Africe jako jsou žirafy, zebry, pštrosi.

Kam na školní výlet za historií

Státní hrad Buchlov nabízí dětský prohlídkový okruh jehož cílem je pěstovat v žácích přirozeným způsobem vztah k historii a památkám vůbec. Z výkladu průvodce jsou vypuštěny téměř všechny letopočty a další pro děti nezajímavá data, o to více uslyší informací o životě na hradě samotném a o legendách, které se k hradu vážou.

Informace o Velkomoravské říši a životu na slovanském hradišti se dozvíte v objektu Památníku Velké Moravy. Zhlédnete zde repliky dobových oděvů, obuvi, vzácných šperků, pracovních nástrojů a dalších nálezů z archeologických výzkumů.

Nejvýznamnější sbírku uměleckých děl v celé Evropě můžete vidět v zámecké obrazárně na zámku Kroměříž. V samotné zámecké galerii máte možnost zhlédnout na 85 vybraných originálů děl významných evropských malířů od gotiky až do období rokoka, mezi něž patří např. Tizian, van Dyck, L. Cranach st.

Jako cíl školního výletu můžete zvolit také státní zámek Buchlovice či Baziliku Velehrad.

Kam na školní výlet za zábavou

Zábavné dopoledne je možné si užít například v zábavném parku Dětský svět Floria Kroměříž či Zrcadlové bludiště Kroměříž.

Výletní loď Morava na Baťově kanále nabízí programy a výletní plavby pro školy.

Jak se vyrábí svíčky se dozvíte v Rožnově pod Radhoštěm ve firmě Unipar. Celoročně je k vidění výroba svíček, která probíhá s výkladem od lisování, přes zdobení až po nahlédnutí do galerie. Firma nabízí pro děti možnost vlastnoručního barvení svíček ve výrobě.

Jak se vyrábí sklo se dozvíte během exkurze ve sklárně Květná.

Muzea ve Zlínském kraji

Muzea, která jsou vhodným cílem školního výletu jsou především muzeum Napajedla, muzeum řeznictví Valašské Meziříčí, Protiatomový kryt Kroměříž, zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, Malé muzeum kovářství, Archeoskanzen Modrá a Muzeum v přírodě Rymice.

Více tipů na výlet najdete na: www.organizatorvyletu.cz

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje