Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

11. ročníkem Letní sklářské dílny organizátoři otevírají druhou dekádu pořádání této akce. Sympozium se opět koná v mezinárodním formátu, přičemž počet zahraničních účastníků letos poprvé převyšuje zastoupení českých tvůrců. Popáté se do projektu zapojuje firma Detesk, která vytvořila technologické a materiálové zázemí pro jednoho ze sedmi účastníků (Tomáš Košťál). Hlavní místo pro tvůrčí setkání umělců i tentokrát nabídne zdejší Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, která poskytuje nejenom svou sklářskou huť, ale také provoz broušeného a malovaného skla. Někteří účastníci sympozia připravili přednášku, která představí jejich další tvorbu – tyto prezentace jsou určené nejenom žákům a pedagogům, ale jsou volně přístupné i pro veřejnost a uskuteční se ve školní aule vždy od 17 hodin. Školní sklářská huť je po dobu konání sympozia rovněž přístupná veřejnosti. Vernisáž výstavy
s výsledky sympozia: Městské muzeum, v rámci sklářských slavností Skleněné městečko,
v sobotu 17. 9. v 15 hodin. Mezinárodní sklářské sympozium je podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje