Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) je neformální vzdělávací program pro všechny mladé lidi ve věku ve věku od 13 do 24 let. Program vznikl v roce 1956. Zaměřuje se na rozvoj osobnosti a "měkkých" dovedností jako je např. komunikace, spolupráce v kolektivu, cílevědomost, spolehlivost, dokončování aktivit v rámci správně nastaveného cíle. Vše je založeno na vnitřní motivaci účastníka. Soustředí se na objevení vlastních zájmů a činností, ve kterých se chce rozvíjet jen mladý člověk sám bez působení vnějších tlaků ze strany rodičů, školy a okolního světa.  

Pro účastníky je DofE zejména výzvou, jakou si sami zvolí. Program je sice postaven na velmi promyšlené metodice a pevných základech, nicméně nabízí velkou flexibilitu. Účastník se rozvíjí a vlastní cíle si nastavuje ve čtyřech oblastech:

  • Pohyb

  • Dobrovolnictví

  • Dovednost

  • Expedice

Každý z účastníků pravidelně plní aktivity, které si v oblastech zvolil a zapisuje svůj postup do přehledné a intuitivní aplikace, ve které se mu sčítají splněné hodiny a je tak vidět, jak postupuje ke svému cíli. Po splnění pohybu, dobrovolnictví a dovednosti se účastníci vydávají na dobrodružnou expedici. Na expedici se nevydávají sami, jedním z úkolů, které expedici doprovází, je sestavit 4 až 7 členný tým, ve kterém společně expedici naplánují a také uskuteční.  

Na konci každé z úrovně získají účastníci mezinárodně uznávaný certifikát, který se hodí do každého životopisu a může pomoci při nástupu do zaměstnání či při přijímacích zkouškách na střední nebo vysokou školu a to nejen v České republice, ale i v zahraničí.  

V Libereckém kraji je do programu zapojeno mnoho škol, jejich seznam naleznete zde: Pro vzdělavatele | DofE.cz 

Liberecký kraj poskytuje i finanční podporu ve výši 10.000,- CZK / rok na investice spojené s programem. Pokud byste měli zájem o více informací osobně a chcete se programem inspirovat, srdečně vás zveme na slavnostní DofE ceremonii (zakončení ceny), která se bude konat 10.2. 2023 v prostorách krajského úřadu v Liberci od 11h00.  

Velmi rádi Vám osobně poskytneme bližší informace o programu. Informace lze samozřejmě zjistit i na našem webu www.dofe.cz nebo se přímo obrátit na Evu Benešovou - manažerku DofE (eva.benesova@dofe.cz, 725 430 286) a koordinátora programu Filipa Ticháčka (filip.tichacek@dofe.cz, 727 802 296). Oba se věnují rozvoji a podpoře programu v Libereckém kraji.  

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje