Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

V České republice se Noc vědců koná od roku 2005 a je zastoupena českými univerzitami, vědeckými ústavy, hvězdárnami a dalšími institucemi.

V současnosti tato akce probíhá pod národní koordinací Ostravské univerzity a Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Jejím cílem je ukázat lidem, že věda není nudná, ale naopak je studnicí zajímavostí a fascinujících úkazů.

K letošnímu ročníku, který nesl název „Všemi smysly“, se připojilo i Gymnázium Česká Lípa. V pátek 30. září jsme školu od 17 do 21 hodin otevřeli a pozvali jsme veřejnost k účasti na čtyřhodinovém interaktivním programu, během nějž bylo možné nejen zhlédnout sérii experimentů „Ze Žluté ponorky“ a několik experimentů se zvukem, ale také si vyzkoušet si svůj sluch, zrak, hmat a čich na celkem 20 stanovištích.

Například bylo možné poodhalit tajemství optických klamů a zároveň se jimi nechat oklamat, vidět teplo a chlad pomocí termokamery, podívat se pomocí mikroskopů na velmi malé části přírody, hrát si s molekulami, hádat předměty podle sluchu či hmatu, objevit hologramy,…  bylo na co se dívat i co dělat a zejména malé děti s chutí vyráběly optické klamy z papíru a pyramidu pro 3D hologram.

Noc vědců připravila trojice vyučujících chemie, fyziky a biologie spolu s devatenácti studenty, kteří po celé čtyři hodiny neúnavně zprostředkovávali vědu malým i velkým návštěvníkům a mají náš velký obdiv.

Velmi mile nás překvapil zájem ze strany veřejnosti, školu v pátek v podvečer navštívilo minimálně 300 lidí, většinou rodiče s dětmi. A odcházeli spokojení. Dodalo nám to energii akci v budoucnu zopakovat. 

Za G ČL Mgr. Pavla Machová, Mgr. Zdeněk Ježák, Mgr. Veronika Krejčová, organizátoři akce

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje