Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

Projekt „Speciálně didaktické a metodické poradenství ve prospěch žáků s SVP v rámci inkluzivního vzdělávání“ je určen především pedagogickým pracovníkům běžných SŠ, kteří vzdělávají žáky s SVP. 
 

V rámci projektu probíhají tyto aktivity:  

  • metodická a poradenská setkání pedagogických pracovníků k otázkám vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • možnost individuální návštěvy školy a konzultací se speciálními pedagogy, kteří jsou ochotni sdílet své zkušenosti s výukou žáků se zrakovým postižením, s poruchami autistického spektra a specifickými poruchami učení vč. náslechů a hospitací ve vybraných hodinách
  • vzdělávací semináře zaměřené na aktuální a poptávaná témata z oblasti vzdělávání žáků se SVP a souvisejících aktivit
  • možnost zapůjčení učebních a výukových materiálů a kompenzačních pomůcek

Obsah setkání závisí na konkrétním zájmu účastníků, obecně jsou zejména zaměřena na:

  • sdílení výchovně vzdělávacích zkušeností z edukace žáků se SVP obecně i v jednotlivých předmětech
  • informace k realizaci maturitních a závěrečných zkoušek žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek
  • předávání zkušeností a inspirace pro volnočasové aktivity žáků se SVP apod.

Setkání a vzdělávací semináře se konají v sídle školy na adrese (v případě nepříznivé epidemiologické situace jsou organizovány on-line):

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Radlická 591/115, 158 00 Praha 5. 

www.goapraha.cz

Podzimní termíny pro setkání jsou: 23. 9., 17. 10., 18. 11. 2022  

V případě zájmu pište na e-mailovou adresu: seifertova@goapraha.cz

Na setkání se těší

speciálně pedagogický sbor školy

Přílohy

Pozvánka na setkání 2022
Pozvánka na setkání 2022
91 kB
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje