Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

Celovečerní film "JIZERSKÉ HORY - příběh jedinečné krajiny" Viktora Kuny - režie

film je vhodný pro základní, střední i vysoké školy

Jizerské hory  - příběh jedinečné krajiny
Celovečerní film vhodný pro základní, střední i vysoké školy
scénář a režie: Viktor Kuna

www.filmjizerskehory.cz 

Hory známé i neznámé
Film Viktora Kuny Jizerské hory zachycuje nejen aktuální hodnoty živé i neživé přírody Jizerských hor, ale také historické a společenské souvislosti vývoje zdejší krajiny v době rozvoje průmyslu a v turbulentním dvacátém století.
Film rovněž klade vysoce aktuální otázky k dalšímu směřování chráněné přírody Jizerských hor. Odbornou kvalitu filmu zajišťuje řada renomovaných spolupracovníků, odborníků a znalců regionu, kteří se podíleli na vzniku díla.
Přestože Jizerské hory dnes patří k často vyhledávaným cílům turistů, skrývají i mnohá tajemství, za kterými se filmaři vydali. Natáčeli nejmodernějšími technologiemi jak na české, tak polské straně hor. Po premiéře v březnu 2022 vidělo film v kinech přes 15 000 diváků.                  

Film Jizerské hory vypráví příběh Jizerských hor od jejich vzniku až po současnost. Provádí obdobím geologického vývoje s názornými animacemi, provází světem vzácných rašelinišť a severských rostlin. Zavede Vás na nejkrásnější místa české i polské strany Jizerských hor. Film vypráví i příběh hledačů nerostů, horských sploků, rozhleden, vyhlídek nebo poutního místa Hejnice. Zavede Vás i do historického podzemí prastarých hornických děl nebo na vrcholky horolezeckých věží a seznámí Vás s dějinami sklářského průmyslu, který dal kraji slávu. Budeme hledat také odpověď na otázku, zda je současnost k horám dostatečně vstřícná a přítomnost člověka citlivá tak, abychom je mohli předat budoucím pokolením s hrdostí dobrých hospodářů……..

Výchovně vzdělávací zaměření filmu
Film vhodnou a názornou formou doplňuje a rozšiřuje učivo, které naplňuje některé výstupy Rámcově vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání jak na prvním (vzdělávací oblast Člověk a jeho svět), tak druhém stupni (vzdělávací oblast Člověk a příroda – vzdělávací obor zeměpis), stejně tak některé výstupy Rámcově vzdělávacího plánu pro gymnázia.

Časový rozsah a projekce
Délka filmu: 89 minut. Projekci v kině nebo ve škole zjistíme dle přání.

Kontakt: Viktor Kuna
mail: viktor.kuna@volny.cz 
tel.: 606 666 640

Pracovní listy
Filmovou projekci doplňujeme poskytnutím pracovních listů, které jsou určené ke zpracování po projekci filmu a k diskuzi v rámci třídních kolektivů.
www.filmjizerskehory.cz

V příloze anotace filmu, reference

Přílohy

film pro skoly Jizerské hory anotace
film pro skoly Jizerské hory anotace
605 kB
Film Jizerské hory reference AOPK
Film Jizerské hory reference AOPK
89 kB
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje