Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

Studium je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace asistent pedagoga podle § 16 odst. 1 písm. c), e) a § 20 odst. 1 písm. b), d), f) zákona č. 563/2004 Sb. a je určeno pro zájemce, kteří nemají pedagogicko-psychologickou kvalifikaci.

Studium má časovou dotaci 80 hodin a je rozloženo do dvou semestrů nebo do dvou částí. Teoretická témata z oblasti pedagogických a psychologických věd jsou doplněna pedagogickou praxí, seminářem k závěrečné práci, samostudiem a dílčími semestrálními zkouškami. Studium je ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a ústní zkouškou před komisí.

Více informací  a odkaz na přihlášerní naleznete zde.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje