Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

TRANSITNÍ PROGRAM PRO STUDENTY V LIBERECKÉM KRAJI

Organizace Rytmus Liberec již 18 let poskytuje službu sociální rehabilitace pro lidi se zdravotním
postižením, převážně mentálním v Libereckém kraji. Cílem služby je přispět k co nejvyššímu
osamostatnění klientů a začlenění se do běžné společnosti. Převážně se jedná o podporu formou podporovaného zaměstnávání, to znamená, že organizace podporuje zdravotně znevýhodněné při hledání práce na volném trhu práce v běžných pracovních podmínkách. Služba nabízí i možnost pracovní asistence, kdy je poskytována podpora i na pracovišti, vytváření pomůcek k větší efektivitě práce a podpora při nastavení vhodných podmínek v práci.

Nyní Rytmus Liberec nově nabízí podobnou službu i pro zdravotně znevýhodněné studenty. Jde o získání stáží/praxí během studia a získání lepší představy o možném budoucím pracovním uplatnění. Program zasahuje v nejmenší možné míře do studia a vždy je nutné nastavení spolupráce se školou. Kromě podpory při vyjednání stáže, prohlídky vytipovaného pracoviště a poznání reálné náplně práce u konkrétní pracovní pozice program zahrnuje i asistenci na pracovišti. To znamená, že student v případě zájmu může být na pracovišti s pracovníkem Rytmusu, který mu může pomoci ke snadnějšímu osvojení práce i začlenění do kolektivu.

Studenti stejně jako ostatní uživatelé služby mohou využít i další aktivity, které Rytmus nabízí –
účastnit se Job klubů, kde si mohou s ostatními klienty vyměnit pracovní zkušenosti, získat nové
poznatky a zlepšit sebeprezentaci. Mohou se účastnit i vzdělávacích seminářů, které Rytmus
pravidelně připravuje nejen pro uživatele služby, ale i pro zájemce se zdravotním znevýhodněním z řad veřejnosti. Stejně tak mají i možnost využití klubovny pro trávení volného času. Veškeré poskytované služby jsou zdarma. Více se zájemci o službě mohou dozvědět na webových stránkách a sociálních sítích a aktuálně i na veletrhu Educa.

více na www.rytmusliberec.cz


 

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje