Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

Konference Ostrý start 

30. 08. 2022
13:00 - 18:00

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve vzdělávacím programu:

Konference Ostrý start 2022

Termín konání: 30. srpna 2022, 13.00 - 18.00

Místo konání: NPI ČR Liberec, Masarykova 28

 

Šestice odborných debat se uskuteční bezprostředně před začátkem školního roku 2022/2023, kdy se do českých škol chystá další vlna ukrajinských dětí a žáků. Debaty vysílané on-line si kladou za cíl pedagogické pracovníky inspirovat a ty, pro něž se jedná o novou situaci, upozornit na příklady dobré praxe ze škol, které mají se žáky-cizinci delší zkušenost. Jednotlivé tematické celky se budou věnovat výuce českého jazyka, problematice heterogenní třídy, riziku šíření dezinformací, střednímu školství a významu neformálního vzdělávání a uměleckých předmětů. Část programu se bude konat na krajských pracovištích NPI ČR.

Program:

12:30 - 12:55 Prezence + úvodní slovo

13:00 – 14:55 On-line debaty

15:00 – 15:55 Program na krajském pracovišti

Diskuzní blok na pracovišti NPI Liberec. Nabídka podpory NPI – představení připravovaných aktivit na podzim 2022, podpůrné metodické materiály. Aktuální příspěvky jednotlivých hostů - sdílení dobré praxe, návrhy řešení a inspirace.

16:00 – 16:55 On-line debaty

17:00 – Oficiální ukončení programu na krajském pracovišti, možnost neformální diskuze

Inspirující debaty – témata:

  • Musíme se domluvit  Jazyk je základním nosičem informace. Jak zdolávat jazykovou bariéru ve škole a při kontaktu s rodiči? Inspirace, příklady dobré praxe.
  • Jak zvládnout výuku? Co učit v mém předmětu? Metodická podpora pro učitele.
  • Střední školy a učiliště S akcentem na dobrovolné pokračování ve vzdělávání nad rámec povinné školné docházky.
  • Za školou Po škole Jak propojování formálního a neformálního vzdělávání pomůže integraci ukrajinských dětí?
  • Jak to ukočírovat Inkluze, heterogenní třída, prevence krizí a konfliktů, klima školy.
  • Falešný poplach Dezinformace, jak jim čelit, jak s nimi pracovat, ve výuce, ve sborovně…


On-line přihlášení:
https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/?search=H72-14-17-221

Těšíme se na setkání s Vámi.

 

Mgr. Hana Lipenská
garant programu
hana.lipenska@npi.cz
482 360 511
777 496 056

Druh akce: Konference/vzdělávací akce
30. 8. 2022 13:00 - 18:00
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje