Přeskočit k hlavnímu obsahu

Webinář - Vybraná témata z informatiky pro 4. ročník

29. 09. 2022
12:30 - 18:00 | online

Na webináři se seznámíme s okruhy nové informatiky, které lze učit bez počítače a které prohlubují informatické myšlení a porozumění digitálním technologiím. Ukážeme si, jak vyučovat učivo o kódování informací různého typu objevováním, při němž způsob...

Vzdělávací program je rozdělen do následujících dílčích témat:

I. blok (90 minut)

 • Úvod – Nová informatika, tematické okruhy, zaměření semináře, sdílení zkušeností účastníků
 • Kódování informace – od jednoduchých her přes jedničky a nuly k širšímu poznání

II. blok (90 minut)

 • Modelování – model jako užitečné zjednodušení reality
 • Digitální technologie – porozumění principům jejich práce

III. blok (90 minut)

 • Základy bezpečnosti – rozvoj konceptů
 • Podpora algoritmizace – cvičení bez počítače
 • Rozbor obtížných cvičení a náročných didaktických situací, diskuze o vhodném postupu, zkušenosti z praxe
 • Kontext – návaznost učiva pro 5. třídu (s ukázkami učiva pro 5. třídu), tipy pro tvorbu ŠVP
 • Další doporučení, závěrečná diskuze

Pozn.: Mezi jednotlivými bloky proběhnou psychohygienické přestávky v souladu s podmínkami stanovenými MŠMT v Informacích o podmínkách akreditace programů realizovaných formou webináře nebo videokonference.

Na webináři si ukážeme, jak při výuce této oblasti využít učebnici Informatika 1 pro 4. třídu a jak s ní efektivně pracovat.

CHCI SE PŘIHLÁSIT

Druh akce: Seminář
29. 9. 2022 12:30 - 18:00
Česká republika
online
Více informací
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

 • Liberecký kraj
 • Krajský akční plán Libereckého kraje
 • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje