Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

Webinář - Nová informatika: Práce se strukturovanými daty na 1. stupni ZŠ

12. 10. 2022
12:30 - 18:00 | online

Na webináři se seznámíme s možnostmi, jak vyučovat vybrané tematické okruhy nové informatiky (dle RVP). Konkrétně se zaměříme na oblast učiva Data a informace a Strukturovaná data. Pomocí konkrétních cvičení a námětů do výuky si ukážeme, jak si žáci...

Vzdělávací program obsahuje následující dílčí témata:

I. blok (90 minut)

 • Úvod: Proč učit práci s daty, zkušenosti účastníků
 • Příklady obvyklých i netradičních cvičení pro práci s daty
 • Cvičení pro osvojení si základních struktur pro záznam dat, strukturování dat, prezentaci dat – 1. část
 • Pozorné čtení, vnímání kontextu

II. Blok (90 minut)

 • Cvičení pro osvojení si základních struktur pro záznam dat, strukturování dat, prezentaci dat – 2. část
 • Náročnější cvičení pro práci s datovými strukturami, hodnocení získaných dat a vyvozování závěrů, analýza a interpretace dat
 • Cvičení podporující další učivo, zejména modelování, podpora rozvoje logického myšlení
 • Podpora kritického myšlení, prevence datové manipulace
 • Další cvičení (např. sběr dat, seznamy a hierarchické seznamy)

 III. blok (90 minut)

 • Didaktická analýza některé z výše uvedených oblastí, diskuze účastníků o volbě vhodných didaktických metod pro výuku dané tematické oblasti
 • Tipy pro tvorbu ŠVP, souvislost s dalším učivem oblasti informatika
 • Další tipy a doporučení, jak vytvářet vlastní cvičení a aktivity pro práci s daty, závěrečná diskuze

Pozn.: Mezi jednotlivými bloky proběhnou psychohygienické přestávky v souladu s podmínkami stanovenými MŠMT v Informacích o podmínkách akreditace programů realizovaných formou webináře nebo videokonference.

Na webináři si ukážeme, jak při výuce této oblasti využít pracovní sešit Hledá se Puffy a jak s ním efektivně pracovat.

CHCI SE PŘIHLÁSIT

Druh akce: Seminář
12. 10. 2022 12:30 - 18:00
Česká republika
online
Více informací
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

 • Liberecký kraj
 • Krajský akční plán Libereckého kraje
 • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje