Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

Online kurz – Interaktivní výuka němčiny

08. - 22. 02. 2023
09:00 - 23:55 | online

Interaktivní vyučování znamená především, že se do vyučovacího procesu aktivně zapojí jak učitelé, tak i žáci. Dnes máme pro vytvoření podmínek k interaktivní výuce vedle klasických metod také metody inovativní/moderní.

Téměř každá učebna je vybavena interaktivní tabulí a většina učebnic dnes nabízí interaktivní podporu, která se dá ve vyučování bezproblémově využít. Organizace hodin je ale i nadále zcela v rukou vyučujícího, který může využít e-learning, interaktivní hry, online gramatická cvičení nebo vlastní výukové materiály. Na semináři získáte krátký přehled možností interaktivních metod, jež mohou být užitečné vyučujícím na českých základních školách. Součástí bude i prezentace tištěných materiálů, linků a webových stránek, které jsou vhodné k okamžitému využití v hodinách němčiny.

Co je to online kurz?

Nabízíme vám nový způsob vzdělávání. Obsah kurzu (videopřednášky, pracovní materiály, materiály ke stažení, úkoly k vypracování, možnost chatu s lektorem) je zpřístupněn ve vymezeném časovém období. Kdy se budete studiu věnovat, záleží jenom na vás. Nemusíte nikam cestovat. Vyberete si sami svůj oblíbený koutek ke studiu. Koutek, kde se budete nejlépe soustředit a budete si moci z kurzu odnést co nejvíce.

Jak to funguje?

 • Objednejte se na online kurz, obratem obdržíte potvrzení o přihlášení
 • V den zahájení kurzu vám e-mailem zašleme instrukce a přístupové údaje k online kurzu
 • Obsah kurzu vám bude přístupný po celou dobu jeho konání.
 • Kdy se budete studiu věnovat, záleží jenom na vás.
 • Po absolvování všech částí a po vyplnění hodnoticího dotazníku obdržíte certifikát o absolvování kurzu

Co je obsahem online kurzu Interaktivní výuka němčiny?

 • Teoretický úvod aneb jak aktivizovat žáky ve výuce
 • Slovní zásoba a gramatika interaktivně
 • Práce s textem
 • Aktivity pro rozvoj slovní zásoby
 • Reálie netradičně
 • Trénink výslovnosti a rozvoj kreativity

Organizace kurzu

 • Spuštění kurzu 8. 2. 2023.
 • Ukončení online kurzu 22. 2. 2023 – vyplnění hodnoticího dotazníku.
Podmínkou k získání osvědčení o absolvování kurzu je splnění všech jeho částí.
Druh akce: E-learningový kurz
Od 08. 2. 2023 9:00
Do 22. 2. 2023 23:55
Česká republika
online
Více informací
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

 • Liberecký kraj
 • Krajský akční plán Libereckého kraje
 • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje