Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

LIBERECKÁ M.R.K.E.V. 2023

15. 11. 2023
09:00 - 17:00 | Lidové sady, Liberec

Jubilejní dvacátý ročník konference k environmentální výchově na základních a středních školách v Libereckém kraji. Hlavní tématem letošního ročníku bude Můj aktivní rok pro přírodu.

Zveme vás na jubilejní dvacátý ročník konference k environmentální výchově na základních
a středních školách v Libereckém kraji
, která se bude konat 15. 11. 2023, 9.00 – 17.00 hod v Lidových sadech v Liberci.

Čeká Vás skvělý program, který je letos zaměřen na téma Můj aktivní rok pro přírodu.
Pozvali jsme jak odborníky, tak dobrovolníky, kteří nás obohatí o své zkušenosti “jak pomáhat”.
Svými činy nás mohou inspirovat, jak zapojit nejen jednotlivce, ale také celou třídu. V dopolední
části nás čekají inspirační přednášky či příklady dobré praxe a odpoledne dobrovolnictví probereme v praktických dílnách.

Režijní poplatek: 250 Kč (pro členy programu MRKEV), 400 Kč (pro ostatní účastníky).

Přihlásit na konferenci se můžete do 9.11.2023 zde.

U příležitosti této konference budeme vyhlašovat ocenění Ještědská MRKEV v 5 kategoriích. Jde o ocenění za přínos k rozvoji environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Libereckém kraji.

Nominační formulář naleznete zde.

Vaše nominace nám zasílejte nejpozději do 31.10.2023.

Nominační pravidla:

• Nominovaný musí být občan či organizace působící v Libereckém kraji,
• nominace budou posuzovat členové odborné komise, které jmenuje SEV DIVIZNA Liberec, 
• cena se udílí v 5 kategoriích uvedených níže.

1. kategorie: PEDAGOG - mohou být nominováni jednotlivci (ředitelé a pedagogové škol a školských zařízení, školní koordinátoři EVVO, vedoucí zájmových kroužků a oddílů), kteří se významně, dlouhodobě a systematicky zasloužili o rozvoj environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v LK.

2. kategorie: ŠKOLA ČI ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ - mohou být nominovány školy či školská zařízení z LK, které dlouhodobě a koncepčně vykonávají činnosti či realizují projekty v oblasti EVVO, a ovlivňují tak dění ve svém okolí.

3. kategorie: PROJEKT EVVO REALIZOVANÝ NA ÚZEMÍ LK - mohou být nominovány projekty v oblasti EVVO realizované na území LK (financované z různých zdrojů), které svým pojetím a rozsahem významně obohatily činnost školy, organizace, obce či regionu, byly prezentovány veřejnosti a byly úspěšně realizovány v plném rozsahu.

4. kategorie: ŽÁK ZÁKLADNÍ ČI STŘEDNÍ ŠKOLY - mohou být nominováni žáci a studenti (žáci základních škol, speciálních i praktických škol, víceletých gymnázií, studenti gymnázií, SOŠ, SOU i studenti OU), kteří se svým aktivním přístupem podíleli na přípravě nebo realizaci nějakého projektu EVVO na území LK.

5. kategorie: PODNIKATEL - mohou být nominovány fyzické i právnické osoby, jejichž předmět podnikání napomáhá udržitelnému rozvoji v LK. Dále pak subjekty, které spolupracují nebo svou činností podporují školy, neziskové organizace či veřejný život v obcích LK.

Druh akce: Konference/vzdělávací akce
15. 11. 2023 9:00 - 17:00
Lidové sady 425/1
Liberec 1
46001
Česká republika
Lidové sady, Liberec
Více informací
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje