Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

Podpora dětského sebevědomí

15. 11. 2023
10:00 - 17:00 | Agentura Amos Liberec

Sebevědomé děti → sebevědomí dospělí. U dětí s vysokou mírou sebevědomí, sebejistoty a sebevědomí se projevuje zdravý vývoj, psychická pohoda a pozitivní přístup k životu. Jak naučit děti poslouchat svůj vnitřní hlas a přijmout rozhodnutí, která jsou pro ně nejlepší? Zabezpečuje vysoká míra sebejistoty zařazení do společnosti a vykořeňuje pocity méněcennosti? Rodiče mají důležitou roli v podpoře rozvoje těchto klíčových vlastností u dětí. Především u těch, které potřebují pozitivní povzbuzení a podporu při jejich aktivitách, snahách a cílech. Sdílením pozitivní zpětné vazby pomáháme budovat v dětech jistoty. Jak vést naše ratolesti k sebereflexi a sebekritice? Proč je dobré, aby si uvědomily své silné a slabé stránky? Jak pracovat na zlepšení sebedůvěry, sebejistoty a sebevědomí? Zveme vás na prezenční kurz, který jsme pro vás připravili ve spolupráci se speciálním pedagogem a rodinným terapeutem Mgr. Jiřím Haldou

Více informací a místo pro přihlášení...

Druh akce: Seminář
15. 11. 2023 10:00 - 17:00
Agentura Amos, Dr. M. Horákové 447/60, 460 07 Liberec
Agentura Amos Liberec
Více informací
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje