Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

Dobré otázky (nejen) pro environmentální výchovu

13. 11. 2023
08:30 - 15:30 | STŘEVLIK - Ekocentrum Oldřichov v Hájích

Způsob, jakým učitel klade otázky, je velmi důležitý. Ovlivňuje to, jak se žáci učí, i to, jak se cítí.

Metoda „dobrých“ otázek je úžasnou možností, jak v žácích podporovat zvídavost, kreativitu, spolupráci a chuť se učit. Představili ji zahraniční autoři (Sullivan, Clark a Lilburnová) nejprve v didaktice matematiky a v roce 2010 ji začala Kateřina Jančaříková za podpory didaktiků matematiky (Novotná, Jančařík, Clark, Sullivan) využívat také pro EVVO a didaktiku biologie.

„Dobré“ otázky jsou specifickým typem otevřených (zjišťovacích) otázek. Jejich kladení má velký potenciál. Na semináři se s touto metodou seznámíme, naučíme se „dobré“ otázky tvořit a používat a představíme si metodickou publikaci „Žába za nic nemůže aneb O suchu metodou "dobrých" otázek“ (Jančaříková, Novotná, Říhová, 2020).

 

Seminář je určen pro pedagogy všech typů škol - MŠ, ZŠ i SŠ, včetně volnočasových pedagogů, asistentů pedagogů, lektorů EV apod.

Seminář je akreditován, je zdarma a účastníci obdrží metodickou publikaci "Žába za nic nemůže aneb O suchu metodou dobrých otázek".


Lektoři:

Doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UJEP a Pedagogická fakulta UK,
Mgr. Jana Modrá, lektorka, STŘEVLIK

Více informací o semináři i o metodě "dobrých" otázek najdete v přiloženém letáčku nebo na webu STŘEVLIKu:
https://strevlik.cz/dobreotazky

Přihlásit se můžete zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwcXVuhB3mO-kugEsBVecufLtCkLUMMg-_0SFOmjN35lVDrA/viewform

dobré otázkydobré otázky

Druh akce: Seminář
13. 11. 2023 8:30 - 15:30
Oldřichov v Hájích 5
Oldřichov v Hájích
463 31
STŘEVLIK - Ekocentrum Oldřichov v Hájích
Více informací
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje