Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

Den otevřených dveří - Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace

18. 01. 2024
14:00 - 17:00

Dny otevřených dveří

konají se 18. ledna 2024 a 23. ledna 2024 od 14:00 – 17:00 hodin na pracovištích praktického vyučování CENTRUM a v budově B teoretického vyučování v Liberci.

Kromě ukázek prací žáků se můžete podrobně seznámit s obsahem a rozsahem nabízeného studia při osobním setkání s učiteli teoretického a praktického vyučování.

Místa setkání jsou:           

školní restaurace  CENTRUM,  Liberec - Králův Háj (autobus č. 21)

pro obory: Cukrář,   Kuchař, Číšník

školní provozovna Krejčovství Centrum

pro obor: Krejčí

školní provozovna Kadeřnictví Centrum

pro obor: Kadeřník

budova B teoretického vyučování Dvorská 447/29,Liberec

pro obory: Hotelnictví, Gastronomie, Kosmetické služby

Další informace na telefonu:  482 424 360

Webová stránka školy: www.sos-gs.cz

E-mail školy: sosgs@sos-gs.cz

Poznámka                         

Obor krejčí je ve školním roce 2023/2024 zařazen mezi stipendijně podporované obory v Libereckém kraji. V souladu se stipendijním programem zveřejněném na www.edulk.cz se jedná o stipendijní příspěvky

1. Motivační ve výši 500,- Kč měsíčně v každém ročníku studia

2. Výše prospěchového stipendijního příspěvku činí

1. ročník 1000,- Kč za pololetí při průměrném prospěchu do 2,20

2. ročník 2000,- Kč za pololetí při průměrném prospěchu do 2,00

3. ročník 3000,- Kč za pololetí při průměrném prospěchu do 2,00

Druh akce: Den otevřených dveří
18. 1. 2024 14:00 - 17:00
Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29
Liberec
460 05
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje