Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí

25. 03. 2024
09:00 - 16:00

Vzdělávací program pro pedagogy

Seminář je zaměřen na mimořádné události v České republice a místní ohrožení. Konkrétní témata semináře: Typy mimořádných událostí, jak být připraven a jak na ně adekvátně reagovat; Co dělat v případě ohrožení povodní, požáru, havárií, atmosférických jevů apod.; Složky integrovaného záchranného systému a jejich činnost; Možnosti spolupráce základních škol s Hasičským záchranným sborem České republiky; Jak vhodně začlenit tematiky do školních vzdělávacích programů; Projektové vyučování na téma mimořádné události a běžná rizika; Příručky a materiály využitelné v pedagogické praxi; Představení interaktivních kurzů a dalších nástrojů k usnadnění vzdělávání dané problematiky. Seminář bude realizován v úzké spolupráci s HZS.

V případě Vašeho zájmu je možné se přihlásit zde.

Druh akce: Seminář
25. 3. 2024 9:00 - 16:00
Masarykova 28
Liberec
Více informací
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje