Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

Spolupráce učitele a asistenta pedagoga v heterogenní třídě

10. 04. 2024
09:30 - 16:00

NPI Liberec zve na vzdělávací program pro pedagogy

Anotace:

Seminář je zaměřen na nastavení efektivní spolupráce mezi učitelem a asistentem pedagoga v heterogenní třídě. Heterogenní třídu vnímáme jako přirozeně různorodou skupinu žáků, v níž se učitelé a asistenti pedagoga běžně setkávají s rozmanitými osobnostmi žáků, kteří se mohou lišit úrovní kognitivního nadání, mírou vůle, aktivity, pracovního tempa, podnětností rodinného prostředí, z něhož pocházejí a v němž vyrůstají. Asistent pedagoga je tudíž personální oporou nejen pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, ale pro všechny žáky ve třídě. Jeho působení ve třídě má být ve prospěch pozitivního a přijímajícího klimatu. Plánovat celý vzdělávací proces, realizovat a vyhodnocovat ho s ohledem na efektivní podporu žáků s rozdílnou mírou potřeby poskytování podpůrných opatření se zřetelem na různé typy jejich znevýhodnění či postižení, žáků bez speciálních potřeb, žáků s nadáním, odlišným mateřským jazykem, problémovým chováním, vyžaduje naléhavě pomoc asistenta pedagoga. Úspěch celého procesu tak stojí na funkční spolupráci učitele a asistenta pedagoga.

Program je v rozsahu 8 vyučovacích hodin, uskuteční se v termínu 10. dubna 2024 od 9:30 do 16:00 hodin.

Lektorkou je Mgr. Miroslav Vosmik

V případě Vašeho zájmu je možné se přihlásit zde.

Druh akce: Seminář
10. 4. 2024 9:30 - 16:00
Masarykova 28
Liberec
Více informací
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje