Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

Pracovní právo ve světle novely ZP se zaměřením na aktuální problémy

21. 05. 2024
13:00 - 16:30 | Liberec

Jaké máme možnosti a limity při úpravě pracovněprávních vztahů ve školském prostředí? A děláme to dobře?

Anotace vzdělávací programu:

Seminář určený vedení škol provede problematikou pracovního práva s důrazem na novinky, které přináší loňská novela Zákoníku práce do života škol a školských zařízení.

Diskutována budou následující témata:

  • vznik pracovního poměru, obsah pracovního poměru ve vztahu k pracovní době, přesčasové i noční práci ne/pedagogických pracovníků, evidence pracovní doby spolu s evidencí a kontrolou náplně pracovních smluv.
  • Ukončení pracovního poměru se zaměřením na rozvázání pracovního poměru výpovědí a okamžitým zrušením pracovního poměru (se zaměřením na případné soudní spory vznikající při ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele spolu s jejich možným předcházením a formulací výpovědi a okamžitého zrušení ve světle judikatury Nejvyššího soudu).
  • Demonstrace postupu v případě okamžitého zrušení pracovního poměru v souvislosti s hrubým porušením pracovní kázně (opilost, verbální útoky apod.).
  • Změny, které přinesla novela Zákoníku práce ze dne 1.10.2023 s účinností k 1.1.2024 - dovolená u dohod o provedení práce a o provedení pracovní činnosti.

Program bude interaktivní – očekáváme aktivní diskuzi (zapojení účastníků s dotazy a vlastními příklady praxe).

Lektorkou semináře je JUDR. Helena Vašková

Na sebinář je možné se přihlásit zde.

Druh akce: Seminář
21. 5. 2024 13:00 - 16:30
Masarykova 28
46001
Liberec
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje