Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

Seminář Rozvíjíme digitální kompetence žáků v chemii s podporou programu ACD / ChemSketch

23. 05. 2024
15:00 - 17:30

Specializovaný program chemických struktur a kreslení ACD/ChemSketch je v omezené míře volně dostupný, a v této podobě pro střední (i základní) školy plně dostačující. Účastníci kurzu se stručně seznámí s prostředím a možnostmi programu. Stěžejní částí pak bude vlastní tvorba a popis laboratorní aparatury, také s využitím nabízených šablon, a možnosti jejich uložení jako jeden z kroků přípravy digitálně zpracovaného laboratorního protokolu. Ve velké části kurzu budou účastníci pracovat v prostředí programu ACD/ChemSketch. 

Účastníci si přinesou vlastní notebook s nainstalovaným SW ACD/ChemSketch!! 

https://www.acdlabs.com/resources/free-chemistry-software-apps/chemsketch-freeware/ 

V případě Vašeho zájmu je možné se přihlásit zde.

Druh akce: Seminář
23. 5. 2024 15:00 - 17:30
Masarykova 28
Liberec
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje