Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

Den otevřených dveří - Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod

09. 02. 2022
08:00 - 15:30 | sekretariat@supss.cz / 602 185 806

DOD pro technické i výtvarné obory

Zájemci o studium Aplikované chemie a Technologie skla si mohou prohlédnout školu, mohou vidět práci v laboratořích a odborných dílnách, promluvit si s žáky, kteří obor studují a s učiteli. Dostanou také informace o jednotlivých zaměřeních oboru Aplikovaná chemie, kterými jsou Nanotechnologie a polymery, Analytická chemie, Farmaceutické substance a Ochrana životního prostředí.

Zájemci o studium výtvarných oborů Výtvarné zpracování skla a Produktový design mohou vidět vystavené práce našich studentů, činnost v odborných dílnách jednotlivých zaměření a ateliérech. Žáci, kteří již úspěšně vykonali přijímací zkoušky, si mohou vyzkoušet práci se sklem, aby se mohli lépe rozhodnout, kterému zaměření v rámci Výtvarného zpracování skla se budou při studiu věnovat.

Druh akce: Den otevřených dveří
09. 2. 2022 8:00 - 15:30
Smetanovo zátiší 470
Železný Brod
46822
sekretariat@supss.cz / 602 185 806
Více informací
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje