Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
children-gac42f2973 640

Podporovat sportovní akce a činnost dětí a mládeže. To je cíl dotačních programů, které vyhlásil v lednu letošního roku Liberecký kraj. Kdo chce o dotaci požádat, může využít konzultací či seminářů. S radami jsou připraveni pracovníci oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti krajského úřadu, kteří jsou zároveň administrátoři obou programů.

„Žadatelům bych doporučil konzultací využít. Určitě je lepší využít poradenství a metodickou pomoc administrátorů programů než riskovat, že bude celý projekt kvůli špatně napsané žádosti z hodnocení vyřazen,“ uvedl Jiří Čeřovský, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. „Krajské oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu pořádá dva semináře pro žadatele, kde se zájemci dozví podrobnosti o pravidlech i to, jak sepsat žádost.“

Semináře pro žadatele se budou konat v pondělí 13. a ve čtvrtek 16. února vždy od 16 hodin v budově Krajského úřadu Libereckého kraje (U Jezu 642/2a, Liberec), 3. patro, zasedací místnost č. 326. Na seminář je nutné se přihlásit, a to na odkazu: https://1url.cz/2r0FZ

„Doporučuji žadatelům využít semináře či poradenství od administrátorek projektu. Ony nejlépe vědí, co musí žádost obsahovat, aby byla sepsána správně dle pravidel dotačního programu. Z mého pohledu je tento postup nejjednodušší,“ upřesnil Čeřovský. 

Kraj konkrétně vyhlásil tyto programy: 4.23 Sportovní akce pro rok 2023 a 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích. V prvním z nich je k dispozici 4.750.000 korun a ve druhém 17.500.000 korun. Žádat mohou pořadatelé sportovních akcí na území Libereckého kraje v roce 2023 nebo sportovní organizace na pravidelnou celoroční sportovní činnost dětí a mládeže.

Bližší informace k programům jsou na webu:

https://1url.cz/fKPqt, popřípadě https://1url.cz/Qr0FI.

Informace o programech poskytnou po telefonické domluvě dvě pracovnice krajského úřadu – administrátorky programů. O program 4.23 se stará Zita Vlková, jejíž telefonní číslo je 485 226 638 a e-mailová adresa zita.vlkova@kraj-lbc.cz.

Kontaktní osobou stran programu 4.26 je Kateřina Kohoutová – telefonní kontakt je 485 226 674 a e-mailový katerina.kohoutova@kraj-lbc.cz. Obě administrátorky zároveň povedou i semináře.

Žádosti přijímá Krajský úřad Libereckého kraje od 3. do 17. března 2023.

Youtube video

 

 

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje